Pondělí

20. května 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

Na Pálavě jsou nejrozšířenějšími dřevinami dub zimní a habr obecný

6. 12. 2023

page.Name
Byť se Pálava nejvíc pojí s dubem pýřitým neboli šipákem, nejrozšířenějšími dřevinami zdejších lesů, a to zejména v Milovické pahorkatině, jsou dub zimní a habr obecný. Na jedné straně nerozlučná dvojice, která dala vzniknout slovu dubohabřina, na straně druhé však neúprosní konkurenti.

Dubohabřiny jsou do jisté míry dílem člověka, který po staletí umně využíval dobrou výmladnost habru pro pařezení palivového dříví a dobrou kvalitu výstavků dubu zas pro dřevo konstrukční. Takovéto nízké a střední lesy v polovině minulého století nadobro ustoupily vysokým kmenovinám, což sice přálo rychle rostoucímu, stínomilnému habru, avšak vůbec ne konkurenční slabšímu, světlomilnému dubu.

V současných přerostlých dubohabřinách semenáčky dubu pod zástinem jen stěží zmlazují a lze se domnívat, že bez hospodářských zásahů by časem muselo vzniknout další slovo – habřina. Světlo však svědčí nejen dubu, ale také mnoha druhům rostlin v květnovém podrostu a na ně vázaného hmyzu, které se mezičasem staly vzácnými až ohroženými, například lýkovec vonný či jasoň dymnivkový.

Prosvětlování je tedy jedním z důležitých dlouhodobých cílů Správy CHKO Pálava, jak se lze lesů přesvědčit třeba na Děvíně, Milovické stráni, Turoldu a dalších místech. Mimochodem, habr se do České republiky po poslední době ledové vrátil až jako poslední lesní dřevina ve starověku z Karpat, a proto ve srovnání s Moravou nápadně chybí v jižních a západních Čechách, kam dosud přirozeně nestihl doputovat.

Kresby dubu zimního a habru obecného jsou součástí kolekce exponátů expozice Dům přírody Pálavy v Dolních Věstonicích, kterou připravuje @ Regionální muzeum v Mikulově a jejím autorem je malíř Petr Nesvadba.

Daniel Kadaš, botanik Správy CHKO Pálava
redakce@prirodatv.cz