Pondělí

15. července 2024

Nyní

26°

Zítra

24°

Svátek má

Navrhněte, kdo by měl získat Cenu ředitele Správy KRNAP

21. 12. 2023

page.Name
Správa KRNAP chce již čtrnáctým udílením Ceny ředitele Správy Krkonošského národního parku vyzdvihnout konkrétní osobnosti, které svou prací, výkony či občanskými aktivitami představují či představovaly významný přínos pro Krkonošský národní park či Krkonoše jako region.

Osobnosti může nominovat kdokoli písemně či e-mailem. Uzávěrka nominací za rok 2023 bude 28. února 2024. Ceny budou tradičně uděleny ve vrchlabském Krtkovi ve čtvrtek 18. dubna. Cena je udělována jako výroční čestné ocenění osobností, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj Krkonošského národního parku a regionu Krkonoš v jakékoli oblasti občanského a profesního života.

Především za významné události na poli ochrany přírody, vědy, výchovy a vzdělávání, záchrany lidí v horách... Cena je čestná, není tedy spojena s žádnou finanční dotací. Je symbolizována diplomem a soškou představující nejstarší známou podobu ducha hor Krakonoše/Rübezahla podle mapy Martina Helwiga.

Cenu ředitele Správy KRNAP již obdrželi

Za rok 2010

Josef Fanta, významný odborník na problematiku lesa
Pavel Klimeš, krajinný ekolog
Valerián Spusta, lavinový specialista a dlouholetý horský záchranář
Jiří Bruník, in memoriam, fotograf Krkonoš

Za rok 2011

Marie Kubátová, spisovatelka
Theodor Lokvenc, významný lesnický odborník
Jiří Havel, fotograf
Oldřich Lábek, in memoriam, lesník, bývalý ředitel Správy KRNAP

Za rok 2012

Miroslav Klapka, první ředitel Správy KRNAP
Miroslav Chadim, bývalý člen Horské služby
Čestmír Klos, novinář a bývalý redaktor časopisu Krkonoše
Josef Šourek, in memoriam, botanik

Za rok 2013

Jana a František Tauchmanovi, vedoucí folklorního souboru Špindleráček
Jaroslav Koldovský, dlouholetý člen Horské služby Krkonoše
Jan Štursa, botanik a bývalý ředitel Správy KRNAP
Otokar Štětka, in memoriam, první náčelník Horské služby Krkonoše

Za rok 2014

Jan Vaněk, zoolog
Slávka Hubačíková, lidová vypravěčka
Jaroslav Hovorka, bývalý člen Horské služby
Jan Materna, zoolog
Jiří Novák, in memoriam, bývalý ředitel Správy KRNAP

Za rok 2015

Jan Jeník, botanik
Josef a Jarmila Waldmannovi, organizátoři kulturního dění v Pasekách nad Jizerou
Milena Kociánová, geobotanička
Roman Odvárko dlouholetý člen Horské služby Krkonoše
Vladimír Šatný, in memoriam, bývalý vedoucí odboru ochrany přírody Správy KRNAP

Za rok 2016

Petr Kadleček, lesník
František Krahulec, botanik
Miroslav Kubát, starosta města Jablonec nad Jizerou
Tomáš Filka, dlouholetý člen Horské služby Krkonoše
Josef Sekyra, in memoriam, geolog

Za rok 2017

Antonín Jurásek, lesník
Miloslav Bartoš, historik
Jiří Dunka, bývalý náčelník Horské služby Krkonoše
Aleš Suk, pedagog
Jan Messner a Štefan Spusta, in memoriam, bývalí členové Horské služby

Za rok 2018

František Jirásko, historik
Alfréd Pucher, strážce KRNAP
Petr Miles, in memoriam, přírodovědec
Antonín Tichý, sběratel a historik
Irena Bělochová, dokumentátorka
Přemysl Kovářík, člen Horské služby Krkonoše
Martin Maček, in memoriam, hospodář
Jan Luštinec,
Eliška historik Pilařová, publicistka

Za rok 2019

Hana Jűptnerová, in memoriam, pedagožka
Růžena Štěpánková, bývalá pracovnice Správy KRNAP
Eva Kalášová, bývalá pracovnice Správy KRNAP
Radko Tásler, speleolog
Jiří Sehnal, bývalý šéfredaktor časopisu Krkonoše
Adolf Klepš, in memoriam, náčelník Horské služby Krkonoše
Karkonoski propagátor, Radek Propagátor
Hanpag Karkonoski
Karkonoski hudebník

Za rok 2020

David Mlejnek, hospodář
Jan Červinka, horolezec
Jiří Daněk, in memoriam, obnovitel drobných sakrálních staveb
Jiří Rohlík, kartograf a vydavatel mapa
Karel Hroch, lesník
Rautis, as, výrobce tradičních vánočních ozdob
Vladimír Paudera, bývalý člen Horské služby Krkonoše

Za rok 2021

Pavel Klapuš, propagátor lyžařského sportu
Jan Grúz, ornitolog
Karel Hník, fotograf
Jan Hampl, kočí
Hana Kulichová a Jiří Kulichovi ze Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER
Michal Janouch, in memoriam, polárník a meteorolog
Josef Nechanický, in memoriam, bývalý člen Horské služby Krkonoše, krkonošský lesník
Věra Ničová, pedagožka a ilustrátorka

Za rok 2022

Vlasta Jankovská, palynoložka
Tomáš Hájek, starosta obce Poniklá
Aleš Fetters, pedagog a spisovatel
Jan Hřebačka, lesník a bývalý ředitel Správy KRNAP
Rostislav Fellner, mykolog
Michal Kreipl, provozovatel Lesní boudy
Ladislav Šlechta, dráteník
Stanislav Lelek, in memoriam, dlouholetý vedoucí národopisného souboru Krkonošského horal
Norbert Tippelt ml., hospodář
Karel Novák, bývalý člen Horské služby Krkonoše
Danka Šárková, spisovatelka

Máte-li námět na laureáta z jakékoli oboru činnosti, který by si Cenu ředitele Správy KRNAP zasloužil, posílejte svou nominaci do 28. února 2024 písemně na adresu Radek Drahný, Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí či e-mailem na adresu rdrahny @krnap.cz . Nominace by měly obsahovat jméno navrhovaného člověka, stručné (v několika odstavcích) zdůvodnění nominace, kontakt na navrhovatele a nejlépe také kontakt na nominovaného.

(hyš-rd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Správa KRNAP