Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

Novela zákona překreslí mapu energetického trhu, zapojí se domácnosti i obce

1. 12. 2023

page.Name
Ve třetím čtení dnes Poslanecká sněmovna schválila novelu energetického zákona. Jde bez nadsázky o revoluční změnu pro českou energetiku. Vyrobenou elektřinu mohou díky ní dodávat ostatním i domácnosti, obce nebo malé a střední firmy. To výrazně zvýší možnosti a efektivitu využití obnovitelných zdrojů a zvýší přístup k lokální čisté a cenově stabilní elektřině.

Správné nastavení komunitní energetiky nyní záleží na podzákonných předpisech a fungování Energetického datového centra. Nejzásadnější novinkou, kterou novela zákona přináší, je zavedení sdílení elektřiny, tedy její poskytování dalším subjektům přes distribuční síť bez obchodníka s elektřinou. Mohou vzniknout energetická společenství, která mohou vyrábět a mezi svými členy sdílet elektřinu. Ve společenstvích nemohou mít hlasovací práva velké podniky. Výrobci elektřiny ji mohou sdílet až na deset odběrných místech i bez účasti ve společenství.

Podle Hnutí DUHA jde o zásadní zlom v energetice, ještě větší než byla liberalizace trhu s elektřinou od roku 2006, kdy si mohou domácnosti volit obchodníka, od něhož elektřinu kupují. Poslanci před schválením celé novely hlasovali o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Schválili například pojistku proti odkládání začátku sdílení, možnost hlasování městských příspěvkových organizací v energetických společenstvích či povinnost pro provozovatele distribučních sítí do tří měsíců vyměnit elektroměr za průběhový, který zaznamenává výrobu a spotřebu v daném čase.

Distributoři také musí zveřejňovat interaktivní mapy dostupných kapacit pro připojování nových zdrojů. Poslanci ale neumožnili zvýšit podíl hlasovacích práv obcí ve společenstvích nad 10 procent. To může být bariérou pro vyšší podíl investic obcí do komunitní energetiky. Novela přináší také nový subjekt, Energetické datové centrum (EDC), s úkolem digitalizace a řízení soustavy a zajištění sdílení. I když na EDC může Česká republika využít dotaci 800 milionů korun z Národního plánu obnovy, poslanci nepodpořili zavedení výhodnější dynamické metody rozdělování sdílené elektřiny ani účast jednoho odběrného místa v rámci více společenství.

Poslanci tedy nevyužili všech možností zákon opravit. Nastavování komunitní energetiky tedy zdaleka nekončí, ale naopak začíná. Její správné a efektivní fungování, tedy i zájem spotřebitelů, nyní záleží na nastavení vyhlášek a dalších nástrojů, zejména nového energetického datového centra. Pokud má dostat přislíbenou dotaci 800 milionů z Národního plánu obnovy, musí vzniknout rychle a poskytovat veřejnosti kvalitní služby.

Díky novele by komunitní projekty mohly v roce 2040 dodávat až 12,7 GWh elektřiny ročně, více než dvojnásobek současné celkové výroby z obnovitelných zdrojů v zemi. O založení energetického společenství uvažují stovky subjektů. Sdílení umožní také lidem v blízkosti větrných elektráren získat elektřinu za nižší ceny, což povede k odblokování jejich výstavby, jak ukazuje nedávné nedávné referendum v obci Krouna u Hlinska. Podle Jiřího Koželouha, vedoucího energetického programu Hnutí DUHA, je novela energetického zákona zásadní průlom v energetice, ještě větší než otevření trhu s elektřinou stovkám novým obchodníkům před sedmnácti lety.

„Nyní se trh otevírá deseti milionů lidí, kteří budou moci sdílet čistou lokální a cenově stabilní elektřinu mezi sebou, s obcemi či místními firmami. Obnovitelné zdroje energie se stanou dostupné každému, i když nemá vlastní pozemek, střechu či peníze na vlastní zdroj. Práce na nastavování komunitní energetiky však nekončí. Poslanci a poslankyně nevyužili všechny možnosti novely opravit a správné fungování, tedy i zájem lidí o komunitní energetiku. Záleží na následných vyhláškách a zejména kvalitních službách nového Energetického datového centra,“ řekl Koželouh.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto