Pondělí

20. května 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

Ochránci přírody v Jeseníkách prováděli průzkum drobných savců

3. 12. 2023

page.Name
Na území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky se v letošním roce konal průzkum drobných savců, kteří se chytali do živolovných pastí. Po určení a zdokumentování byli znovu vypuštění na svobodu. Nejpočetnějším druhem byla myšice lesní a také norník rudý. Podařilo se zaznamenat i rejska obecného a malého. V jedné lokalitě dokonce poměrně vzácnou myšku drobnou.

Drobní savci mají, stejně jako každý jiný organizmus, v přírodě velký význam. Jsou potravou dravců, sov, lišek, kun a mnoha dalších živočichů. Hrabáním nor v zemi kypří půdu a zvyšují její zasakovací a retenční schopnost pro vodu. Vnášením semen pomáhají k šíření rostlin nebo půdu přihnojují částmi rostlin, které do ní zapravují.

Pokud se však drobní hlodavci přemnoží, způsobují nemalé škody na zemědělských plodinách, semenáčcích a sazenicích lesních dřevin. Proto je důležité udržovat krajinu snažit se o zachování přírodní rovnováhy, což znamená, že potřebujeme zachovat a vytvářet druhově bohatou a pestrou krajinu.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: CHKO Jeseníky