Sobota

20. dubna 2024

Nyní

Zítra

-2°

Svátek má

Péči o národní přírodní památku Na požárech ocenila řada rostlin a živočichů

5. 12. 2023

page.Name
Tam, kde louku pokrývaly porosty travin a náletových dřevin, teď rostou koberce všivce lesního, klikvy bahenní, prstnatce májového, mochny bahenní a dalších vzácných rostlin. Osluněná stanoviště prospěla i fauně. Ke vzácným obyvatelům - mravenci rašelinnému nebo perleťovci severnímu - nově přibyl střevlík Ménétriésův.

To jsou výsledky šestiletého projektu velkoplošného obnovního managementu vyřezávek náletů a kosení v Národní přírodní památce a evropské významné lokalitě Na požárech v Chráněné krajinné oblasti Českého lesa. „O národní památku pečujeme od roku 2006. Když byla zařazena mezi evropskou lokalitu, znamenalo to rozšíření péče o mnohem větší plochu. Během rozsáhlého projektu obnovy hrazeného z Operačního programu Životní prostředí odtud byly odvezeny stovky tun posekané travní a dřevní hmoty,“ popisuje Zuzana Blažková, zooložka z Agentur ochrany přírody a krajiny ĆR.

Území o rozloze necelých 80 hektarů se nachází u zaniklé obce Jedlina v okrese Tachov. Chrání pestrou mozaiku rašelinných, slatinných a pcháčových luk, smilkových trávníků s roztroušenými porosty křovitých vrb a solitérních smrků. Po spuštění železné opony, po odsunu lidí, kteří zde hospodařili, louky zarostly křovinami a hromadily se tu odumřelé části rostlin. Do půdy se dostalo velké množství živin. Převládly tu konkurenčně silné druhy trav a bylin. Slabší druhy, jako například orchideje, proto neměl dostatek prostoru pro život. Přesto se zde zachovaly stovky vzácných druhů rostlin a živočichů.

„Aby z krajiny vzácné druhy definitivně nezmizely, louky pravidelně kosíme, paseme, vyřezáváme náletové dřeviny, likvidujeme invazní rostliny a na některých místech narušujeme travní drn, aby se zde mohla uchytit semínka těch rostlin, které v zapojeném porostu nemají šanci. Průzkumy naznačují, že cílená péče o národní přírodní památku Na požárech zdejší přírodě prospěla. Od příštího roku proto chystáme navazující projekt,“ dodává Zuzana Blažková.

(hyš-zb)
redakce@prirodatv.cz
Foto: CHKO Český les