Pondělí

15. července 2024

Nyní

26°

Zítra

24°

Svátek má

Projekt LIFE v Českém středohoří právě dospěl do úspěšného finále

25. 12. 2023

page.Name
Blíží se konec letošního roku a s ním i finále projektu LIFE České středohoří. Tento šestiletý projekt přinesl neskutečné množství nových zkušeností, zážitků, ale i práce a vytrvalé snahy o zlepšení kvality místa, kde žijeme. Celý tým dal do realizace cílů projektu vše, co bylo možné.

D íky tomu se povedlo velké množství důležitých věcí. Například v ýřez téměř 160 hektarů křovin, z nichž 4 197 hektarů u bylo prováděno horolezeckou technikou. Dále p okosení 180,8 hektaru u lokality, spasení 92,1 hektaru u pastvin, l ikvidace nepůvodních druhů rostlin na dvou hektarech, z nárůstu počtu jedinců u cílového druhu ještěrky zelené v lokalitě Kalvárie u Velkých Žernosek z šesti na 91.

Kromě toho došlo kv ýznamné mu zvýšení počtů i ostatních cílových druhů projektu, n ávrat u okače skalního na Radobýl, který zde pravděpodobně vyhynul v 90. letech minulého století, dnes je na Radobýlu zhruba 500 exemplářů tohoto motýla. Uspořádáno bylo také více než 250 akcí pro veřejnost, osloveno bylo přibližně 50 tisíc lidí a přes dva tisíce dětí prošlo exkurzemi. Více na: https://www.lifecs.cz/ 

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: archiv AOPK