Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

16°

Svátek má

Rostlina roku 2023: V Beskydech mapovali kociánka dvoudomého

10. 12. 2023

page.Name
Na území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy byla loni i letos věnována zvýšená pozornost kociánku dvoudomého, což je drobná rostlina z čeledi hvězdnicovitých, která byla Českou botanickou společností zvolena Rostlinou roku 2023. To vše je součástí projektu Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích České republiky.

Cílem bylo ověřit jeho výskyt ve vybraných historických lokalitách. Úkolem bylo ověřit jeho výskyt v patnácti lokalitách, přičemž některé záznamy byly i více než 30 let staré. Druh jsme nalezli pouze ve třech lokalitách. Jejich společným jmenovatelem je absolutní absence konkurenčního velmi zdatného mechu kostrbatce zeleného, ​​​​​​nízké zastoupení mechorostů vůbec a jen řídký porost cévnatých rostlin skýtající prostor pro kociánek,“ uvedli zástupci CHKO Beskydy.

Při mapování šlo vždy o stanoviště s dostatkem slunečního svitu. Některé lokality jsou extenzivně spásány ovcemi, jiné jen pravidelně koseny a další se nacházejí ve výklencích při okraji smrkového lesa, kde jsou specifické stanovištní podmínky, které nevyhovují ovsíkovým druhům z okolních louek, například výsušný jižní svah, kyselejší pH kvůli smrkovému porostu a podobně.

Kromě tohoto ověřeného výskytu je zde i několik lokalit s možným výskytem kociánku, což se však nepotvrdilo. Důvodem může být velká degradace stanovišť konkurenčních zdatnějších druhů, někde třeba i kontrast mezi rozsáhlejšími okolními, pro něj nevyhovující luk a malá velikost izolovaných ploch, které by mohly sloužit jako refugium druhu, tedy pásy okolních lesů nebo hromadisek.

V ostatních lokalitách kociánek zaznamenán nebyl kvůli absenci pasty, zarůstání, absolutní převaze mechu kostrbatec v mechovém patře, tedy nebyly zde žádné plochy holé půdy, které vyžadují. O případném výskytu druhu v minulosti v takových lokalitách svědčí už jen poslední zbytky vzácnějších druhů orchidejí, jako jsou prstnatec bezový, vstavač mužský a vemeník dvoulistý, množství se nachází v celém stanovišti/louce často spočítat pouze na prstech jedné ruky. Z CHKO Beskydy pochází údaje o výskytu kociánka hlavně z Horního Pobečví či z oblastí Vsetínských vrchů a Javorníků. V Moravskoslezských Beskydech téměř chybí.

Kociánek dvoudomý je drobná rostlina z čeledi hvězdnicovitých. Jde o příklad druhu, který byl v minulosti na území České republiky poměrně hojný. V posledních letech však výrazně ustoupil a mnoho i vymizel. Českou botanickou společností byl proto zvolen Rostlinou roku 2023. Více informací je zde . Je silně ohroženým druhem naší květeny, ale zákonem chráněn není. Roste ve světlých listnatých lesích a borech, v lesních lemech, na pastvinách, pasekách a při okrajích cest v pásmu od nížin až do hor. Květe v květnu až červnu.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Petra Chalupová, Věra Koutecká