Pondělí

20. května 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

V lesních školkách navyšují množství vypěstovaných lesních sazenic

6. 12. 2023

V lesních školkách navyšují množství vypěstovaných lesních sazenic 8 snímků
Modernizace lesních školek Školního lesního podniku (ŠLP) Křtiny pokračovala i v letošním roce. Podnik sazenice lesních dřevin pěstuje šetrně, simuluje podmínky jejich stanovišť, hospodaří s vodou, minimalizuje fyzicky náročnou práci a nejnověji také rozšířil úložiště.

Plán navýšit v lesních školkách množství vypěstovaných lesních sazenic jak pro naše potřeby, tak i k prodeji zájemcům z okolních lesních majetků, jsme měli již nějaký rok a letos jsme záměr dotáhli do konce a vybudovali nové půlhektarové úložiště,“ zaznělo ze Křtin. Dykova lesní školka měla letos plochu pro pěstování sazenic 3,5 hektaru. Vypěstovaných sazenic bylo 1,2 milionu za rok, konkrétně na novém úložišti 600 tisíc sazenic s tím, že třetina sazenic byla určena pro ŠLP a dvě třetiny k prodeji externím odběratelům. Mezi druhy pěstovaných dřevin byly javory, dub, buk, borovice, jedle, smrk, douglaska a jeřáb.

Úložiště tvoří zpevněná štěrková plocha s drenážním zařízením, díky kterému přebytečná voda ze závlahy nebo vydatných dešťových srážek odtéká do odkalovací jímky, čímž se udržuje koloběh vody. Technologie pěstování na novém úložišti je na tak zvaném vzduchovém polštáři. Plastové sadbovače se sazenicemi jsou převáženy na kovové pěstební rámy pomocí manipulačního vozíku. Díky tomu odpadá fyzicky náročná práce.

Stroje pomáhají v průběhu celého výsevního procesu, který začíná už v hale za pomoci poloautomatické výsevní linky, síje v bedýnkách je přeškolována do pěstebních obalů a převezena na úložiště. Závlahový most s tryskami se pohybuje po kolejnicích, jeho záběr je 24 metrů. Trysky rovnoměrně rozstřikují vodu na přesazené stromky nebo zaseté síje. Možnost naprogramování závlahy, hnojení, ošetření fungicidů proti plísňovým a houbovým chorobám nebo insekticidům proti žravému a savému hmyzu je podle potřeby ročních období.

ŠLP pěstuje sazenice i na zakázku. Zájemce mu svěří osivo ze „svých“ genetických uznaných stromů, jehož garantem je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů a podnik zajistí vyluštění osiva a poté vypěstování sazenic. Studenti Lesnictví z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelu se v areálu lesních škol během praxe seznamují se základy školkařství. Vybudovaný výukový polygon slouží k názorným ukázkám práce školkařských strojů.

Jak šel čas

2017 vybudování dvou fóliovníků a jednoho úložiště pro pěstování krytokořenných sazenic

2018 výstavba manipulační haly s výsevní linkou a výstavba garážové a servisní haly pro opravy školkařských strojů

2020 – 2021 oprava správní budovy

5/2023 až 8/2023 výstavba nového úložiště sazenic se závlahovým mostem

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: ŠLP Křtiny