Pátek

24. května 2024

Nyní

12°

Zítra

12°

Svátek má

V okolí přezimovacích obůrek v Krkonoších zavládne klid

1. 12. 2023

page.Name
Jelen lesní je největší savec Krkonoš. Na české straně hor žije přibližně 650 jedinců. Pokud v zimě nemá ve volné přírodě dostatek potravy, působí škody v lese, především na přirozeném zmlazení. Jako prevence těchto škod v Krkonoších slouží 18 přezimovacích obůrek, kde je zvěř v zimě uzavřena.

Aby měla klid, na 19 cestách vedoucích v těsné blízkosti nebo přes tyto obůrky a krmeliště vydává Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) každý rok zákaz vstupu. Deset platí od 1. prosince do 30. dubna. V obůrkách zvěř celou zimu ochránci přírody přikrmují a kontrolují její zdravotní stav. Původní myšlenka je jednoduchá – když zvěř v zimě nemá v přírodě dostatek potravy, okusuje a olupuje stromy a působí značné škody na lese. Aby nová generace lesa nepřišla vniveč, provozuje Správa KRNAP už více než dvacet let právě přezimovací obůrky. Díky nim jsou škody způsobené jelení zvěří minimální.

Zvěř v obůrkách mohou bohužel rušit milovníci přírody, kteří se na ni chtějí přijít podívat a vydávají se do blízkosti těchto zařízení. Stejně rušivé je venčení psů v jejich blízkosti. Samozřejmě zvěř plaší i zábavní pyrotechnika, která je používána častěji právě v zimních měsících. Plašení způsobuje paniku a zvířata mohou narazit do oplocení, přivodit si zranění, případně smrt. V extrémním případě může dojít k proražení oplocení a útěku zvěře do volné přírody, což by opět vedlo ke škodám v lese.

Přezimovací obůrky jsou vybudovány v odlehlých koutech hor, a proto i cesty, kterých se toto omezení dotýká, jsou z hlediska cestovního ruchu okrajového významu. Jejich seznam najdete zde: https://www.krnap.cz/navstevnici/info-na-cesty/omezeni-na-cestach/

(hyš-rd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Správa KRNAP