Pondělí

20. května 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

Vyšel Atlas rozšíření plazů České republiky, čtvrtý v pořadí v ediční řadě

2. 12. 2023

page.Name
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) před koncem letošního roku doplnila vydáním Atlasu rozšíření plazů České republiky autorek Blanky Mikátové a Lenky Jeřábkové úspěšnou řadu odborných publikací.

Je to už čtvrtá publikace v ediční řadě těchto oblíbených atlasů. V roce 2016 vyšel Atlas rozšíření velkých lupenonožců České republiky, v roce 2020 následoval Atlas rozšíření obojživelníků České republiky a loni Atlas rozšíření hmyzožravců České republiky. Všechny atlasy najdete zde. Nejnovější titul shrnuje záznamy o výskytu druhů plazů v rozmezí let 2008 až 2015.

Obsahuje výsledky druhého a historicky nejpodrobnějšího celoplošného mapování, díky kterému se podařilo získat více než 56 tisíc záznamů pozorování. Cílem autorek publikace bylo přehledně shrnout maximum dostupných, publikovaných i nepublikovaných informací z různých zdrojů a zpracovat je jednotnou metodikou. Výsledkem je atlas síťových map rozšíření jednotlivých druhů plazů v České republice. 

Kromě základních informací o každém druhu, jako jsou stupeň ochrany nebo ohrožení podle červených seznamů atlas obsahuje podrobné informace o současném i historickém rozšíření druhů, orientační mapy, grafy, procentuální zastoupení v dané oblasti, klimatogramy, hypsogramy a fenogramy druhu.

Publikace popisuje také biotopové nároky a způsob života jednotlivých druhů nebo ohrožení a možnosti ochrany. Atlas se rovněž podrobně zabývá stále častěji objevovanými nepůvodními druhy. Mezi ty, které mají potvrzený opakovaný výskyt na českém území, patří například želva nádherná nebo gekon turecký.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Jan Procházka, Lukáš Merta, Martin Waldhauser, Miloš Anděra