Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

Dřevo ze vzácných starých lesů končí v kamnech nebo v papírně v zahraničí

25. 10. 2023

page.Name
Vyšetřování organizace Greenpeace odhalilo, jakým způsobem se nakládá s dřevem z pokácených buků ze starých lesů v Česku. Vytěžené dřevo organizace sledovala pomocí GPS lokátorů.

Již před měsícem organizace protestem na pile v Chomutově upozornila na fakt, že se dřevo nelegálně vytěžené v krušnohorských bučinách v blízkosti Horního Jiřetína prodává jako palivové dříví. Nyní organizace zveřejnila všechny detaily a další nové informace. Pomocí GPS trackeru také organizace Greenpeace sledovala dřevo vytěžené státním podnikem Lesy ČR u Snovídek ve Ždánickém lese, které skončilo v obřím papírenském závodě společnosti Mondi SCP ve slovenském Ružomberku a bylo s největší pravděpodobností už rozemleto na papír. Mondi je papírenský gigant a evropská jednička ve výrobě kartonu a papírových sáčků.

Iniciativa Živý les pro živý region, která masivní kácení ve Ždánickém lese kritizuje, již před časem upozornila, že v obcích na úpatí Ždánického lesa jsou nakládány klády do vlaků, které přijely z Rakouska, a že je vytěžené dřevo pravděpodobně převáženo za hranice . Vyšetřování Greenpeace tento předpoklad potvrzuje. Lesy ČR uvedly v odpovědi pro Greenpeace, že většinu dřeva ze Ždánického lesa dodávají na český trh a že exportují zejména sortimenty, k jejichž zpracování není na českém trhu dostatek kapacit.

Svá zjištění zveřejnila organizace Greenpeace ČR v publikaci Zločin proti přírodě: Jak české firmy ničí vzácné staré lesy, kterou představila na tiskové konferenci v Praze. Publikace je první ze série zpráv různých evropských poboček Greenpeace, která na případech z různých koutů Evropy ukazuje, jakým způsobem jsou ničeny zbytky vzácných starých lesů v Evropské unii. Následovat měly investigace zaměřené například na lesy v Rumunsku, Polsku či Švédsku. Proto také česká zpráva vychází i v anglické verzi.

Podle Nikol Krejčové, vedoucí kampaně Nekácejte.cz v Greenpeace ČR, vyšetřování ukazuje, že kácení stromů se nezastaví ani u starých lesů včetně těch v chráněných oblastech. Nedostatečná ochrana vzácných ekosystémů i nelegální těžba umožňuje ničení těchto vzácných lesů. „Jedinečné ekologické bohatství listnatých lesů v Krušných horách a Ždánickém lese, které jsou domovem mnoha ohrožených a chráněných druhů, by s dostatečnou ochranou mohlo učinit zásadní příspěvek k obraně EU před klimatickým kolapsem a kolapsem biodiverzity. Místo toho jsme svědky ničení lesů kvůli zisku z palivového dříví a papírovým produktům s krátkou životností, bez nichž se můžeme obejít,“ řekla.

Organizace Greenpeace a město Horní Jiřetín podaly letos kvůli nepovolenému kácení v evropské významné lokalitě Východní Krušnohoří trestní oznámení na firmu Royal Pine. Zároveň Greenpeace podal podnět k prošetření možného obchodování s nezákonně vytěženým dřevem ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Úřad ale odpověděl, že nemůže zasáhnout proti obchodu s vytěženým dřevem, protože Česká inspekce životního prostředí dosud neskončila své vyšetřování a protože podle vyjádření vlastníka lesa bylo předmětné dřevo již prodáno. Vyšetřování Greenpeace ale ukazuje, že je toto dřevo stále uváděno na trh.

„Vlastník lesa u našeho města se zachoval naprosto nehorázně. Vytěžil bez povolení celé jižní svahy nad Mariánským Údolím a tu lokalitu naprosto zničil. Jako by to nebylo málo, pak jsme se ještě dozvěděli, že ty krásné lesy, které jsou pro nás mimořádně důležité, byly vykáceny jen proto, aby proletěly komínem. Tento případ jasně ukazuje, že republika selhává v ochraně Krušných hor,“ uvedl Vladimír Buřt, starosta Horního Jiřetína.

Ždánický les, který je součástí rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat,  nemá podle Greenpeace a místních lidí z iniciativy Živý les pro živý region dostatečnou formu ochrany. Ministerstvo životního prostředí se pokusilo zapsat Ždánický les kvůli unikátním porostům s vysokou biodiverzitou na seznam evropských významných lokalit v rámci sítě Natura 2000, což požadovala i Evropská komise, přesto byl první návrh na ochranu zhruba 10 tisíc hektarů lesa zamítnut z politických důvodů kvůli odporu velkého byznysu i ministerstev zemědělství a průmyslu a obchodu.

Později se podařilo vyhlásit evropskou lokalitu Svatá a Prostřední vrch na pouhých pět procent původně navrhovaného území. Po naléhání Evropské komise, která České republice kvůli nedostatečné ochraně přírody hrozila sankcemi, se podařilo zvětšit chráněné území na dvojnásobek a nově vzniklá významná lokalita se přejmenovala na Dambořický les. Její ochrana je ale jen základní. Naprostá většina Ždánického lesa zůstává pouze přírodním parkem, což je nejnižší forma ochrany životního prostředí, která prakticky neomezuje kácení lesů, neřeší ochranu biodiverzity a chrání spíše krajinný ráz než přírodu. Lesy ČR proto nyní mohou každoročně kácet rozsáhlé porosty listnatého lesa, vytvářet na sebe navazující obrovské paseky a nazývat tento proces obnovou a zesvětlením lesa. A skupina Mondi může toto dřevo i přes své závazky v oblasti udržitelnosti odebírat, protože podle jejího vyjádření pro Greenpeace tento les nemá vysokou formální ochranu.

„Vyšetřování Greenpeace přineslo jasný důkaz, že mohutné kmeny starých stromů ze Ždánického lesa se vozí do zahraničí, kde se z něj vyrábí třeba papírové sáčky nebo kartonové krabice. Současný stav hospodaření ve Ždánickém lese je přitom extrémně tristní, veden jediným cílem, kterým je maximální výnos. Lidé z naší dědiny jsou zhnusení a zoufalí. Les, který znal celý život, jimž mizí před očima. Moji sousedé přestali do lesa chodit, pohled na vytěžený hřeben a ohromné ​​​​skládky dřeva podél lesních cest je pro ně nesnesitelný. Těžilo se dokonce tak moc, že ​​kmeny, které byly pokácené už dávno, dodnes zůstávají stále ladem na skládkách. Cítím zklamání, že se něco takového děje za našimi humny a na státním majetku – tedy majetku nás všech,“ sdělila Zuzana Veverková, bioložka, členka iniciativy Živý les pro živý region a předsedkyně ČSOP Kyjov.

(hyš-lh)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: archiv Greenpeace