Úterý

18. června 2024

Nyní

23°

Zítra

26°

Svátek má

Hydrologická situace v povodí Odry je dobrá i přes nižší srážkové úhrny v září

5. 10. 2023

page.Name
Všechny významné vodní nádrže mají dobrý stupeň naplnění zásobního objemu a bez omezení dodávají vodu pro obyvatele, průmysl a současně zajišťují v řekách pod nádržemi průtoky pro kvalitní život vodních organismů včetně ryb. Průtoky v tocích se pohybují na úrovni 180 a 355 denních vod, na tocích s malým povodím i menší.

Srážkové úhrny se za poslední měsíc pohybovaly od 20 do 60 milimetrů, ojediněle v oblastech, kde se objevily bouřky, a to zejména na Hlučínsku a Opavsku, kde měl přívalový charakter, až kolem 90 milimetrů. Tyto přívalové srážky se splachy půdy způsobily lokální povodně a nejhorší situace byla v obci Třebom na drobném vodním toku Pština. Naplněnost nádrží je v současné době přiměřená a pohybuje se od 73 na Šanci do 100 procent na Kružberku. Na nádrži Morávka je stále snížená hladina 75 procent objemu kvůli probíhající stavbě Vodního díla Morávka – převedení extrémních povodní, která bude ukončena na přelomu října a listopadu letošního roku.

„I přes letošní teplé letní období a velké rozdíly srážkové činnosti v rámci celého povodí Odry byly zabezpečeny dodávky vody plynule a podle požadavků odběratelů. Dlouhodobě byly nadstandardně zajištěny průtoky v tocích pod přehradami. Je to dáno kvalitním řízením Vodohospodářské soustavy povodí Odry,“ konstatoval Břetislav Tureček, technický ředitel Povodí Odry.

Podle něj soustava nádrží v povodí Odry pracuje jako jeden celek s cílem dodávat vodu pro obyvatelstvo i průmysl celého regionu, zajistit protipovodňovou ochranu obyvatel a udržet život v řekách v období sucha. Koncepčně zajišťuje řízení a další rozvoj vodohospodářské soustavy Odbor vodohospodářských koncepcí a informací.

„Odběry dodavatelů s průtoky pod přehradami realizují hrázní jednotlivých vodních děl našich dvou závodů v Opavě a ve Frýdku – Místku pod vedením Vodohospodářského dispečinku v Ostravě. Určitě příjemná je i rekreace na nádržích, jako jsou Slezská Harta, Olešná nebo Těrlicko, a samozřejmě pokud to hydrologická situace dovolí, vodní elektrárny na nádržích vyrábějící zelenou elektrickou energii,“ dodal.

(hyš-šv)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Povodí Odry