Pondělí

20. května 2024

Nyní

18°

Zítra

17°

Svátek má

K řešení změny klimatu, zdravých lesů a odolné krajiny zbývá hodně práce

23. 10. 2023

page.Name
Vláda Petra Fialy má za sebou polovinu volebního období. Hnutí DUHA proto vyhodnotilo hlavní úkoly, které si vláda dala v programovém prohlášení v oblasti životního prostředí a energetiky. Upozorňuje na to, co se povedlo i nepovedlo a zejména na výzvy, které vláda musí zvládnout ve druhém poločase.

Nutný je další rozvoj obnovitelných zdrojů energie a dodržení programových závazků v péči o lesy i zemědělskou krajinu, aby lépe zvládaly klimatickou změnu. V oblasti ochrany klimatu a energetiky koalice učinila první kroky ke zjednodušení a zrychlení instalace obnovitelných zdrojů (OZE) - malých fotovoltaických elektráren na střechách. Vláda zajišťuje pomoc části nízkopříjmových domácností se snižováním energetické náročnosti bydlení. Zároveň promarnila možnost využít na toto a další strategické investice výnosy z emisních povolenek, což by měla napravit pro rok 2025 a další.

Vláda také potvrdila cíl skončit se spalováním uhlí do roku 2033, ale stále podceňuje možnosti rozvoje OZE a má nereálné jaderné plány. Ve druhé části volebního období by se tedy měla soustředit na zrychlení povolování a stanovení závazných akceleračních zón pro větrné elektrárny, využití výnosů z emisních povolenek na transformaci energetiky i adaptaci krajiny. Také by měla zajistit prosazení důležitých novel energetického zákona Lex OZE II a Lex OZE III, které umožní sdílení elektřiny, akumulace a chytrého řízení spotřeby a pomohou ochránit domácnosti, obce i firmy před výkyvy energetických trhů.

Lesy jsou v rozporu s programovým prohlášením stále spíše továrnami na dřevo než zdravými ekosystémy a příprava potřebných změn v zákonech a vyhláškách se protahuje. Novela zákona o myslivosti slibuje změnu v tom, že přemnožená spárkatá zvěř neohrozí obnovu lesů, ale ministr Výborný musí její změnu výrazně urychlit. Stejně tak je nutné, aby přišel s novelou lesního zákona, která bude v souladu se závazky formulovanými v Programovém prohlášení vlády.

V oblasti zemědělství vláda nastavila na další roky nové dotace ze Společné zemědělské politiky. Povinnost vyčlenit malou část půdy pro přírodu, vyšší finanční podpora ekologického zemědělství nebo plán na účinnější ochranu půdy před vodní erozí jsou pozitivní, ale pouze nedostatečné kroky pro proměnu zemědělství k udržitelnému modelu.

Vláda schválila i novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která je prvním krokem ve větší podpoře obnovy krajinných prvků. Vláda naopak podkopává na evropské úrovni úsilí o výraznější omezování rizik plynoucích z užívání pesticidů v rámci nařízení o udržitelném používání prostředků na ochranu rostlin. Je potřeba také rychleji nastavit lepší podmínky pro obnovu krajinných prvků nebo ochranu půdy před větrnou erozí. Podrobné hodnocení jednotlivých oblastí je ke stažení na webu Hnutí DUHA.

Podle Jiřího Koželouha, vedoucího energetického programu Hnutí DUHA, se vládě za první dva roky od voleb podařilo zjednodušit rozvoj střešních fotovoltaik a nastavit pomoc části chudších domácností se snižováním náročnosti bydlení. Potvrdila také konec uhlí nejpozději v roce 2033. „Plánuje však zcela nereálný jaderný boom, který by konec uhlí zatížil účty za energii. Podle nás by se v polovině druhé elektřiny rozvoje energetických elektráren měla především výnos odklonit od aukcí emisních elektráren na transformaci energetiky i adaptace krajiny a spuštění sdílené energetiky, akumulace a chytrého řízení, které ochrání domácnosti, obce i firmy před výkyvy trhů,“ řekl.

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy Hnutí DUHA, tvrdí, že i když závazky vlády formulovaly v jejím programovém prohlášení slibovaly, že lesy již nebudou jen továrnami na dřevo a stát se zasadí o to, aby se připravily na změnu klimatu, nic z toho se nestalo . „Úřednický aparát ministerstva bez ohledu na prioritu vlády dokonce zabrzdil i vydání normy, kterou mu uložil zákon a ministr Nekula se proti němu neprosadil. Věřím, že ministr Výborný bude nyní schopný rychle otevřít mezirezortní připomínkové řízení zákona o lesích i zákona o myslivosti, aby se podařilo do konce období schválit a práce několika stovek lidí na jejich přípravě nepřišla vniveč,“ uvedl.

Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Hnutí DUHA, se domnívá, že nejzajímavější komunikace mezi ministerstvem zemědělství a ministerstvem životního prostředí propisuje pozitivní změny, které se podařilo některým vládám v rámci šetrnějšího zemědělství prosadit. „Sympatické jsou například některé změny v zemědělských dotacích, nebo první kroky v nápravě demotivující situace ohledně tvorby mezi, remízků či mokřadů, které jsou stěžejními pro adaptaci krajiny na klimatickou změnu či zvrácení úbytku ptáků či hmyzu. Celkově však jde o jednotlivé a zatím nedostatečné kroky. Vláda tedy bude muset přidat, pokud chce nejen splnit své cíle, ale hlavně zajistit odolnou a zdravou zemědělskou krajinu i hospodaření zajistit dostatek potravin v době klimatické krize,“ dodal.

(hyš-am)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Hnutí DUHA