Čtvrtek

29. února 2024

Nyní

Zítra

11°

Svátek má

Monitoring vzácného hořečku nahořklého prokázal 66 kvetoucích jedinců

15. 10. 2023

page.Name
Jednou z posledních lokalit výskytu hořečku nahořklého v kraji Vysočina jsou Lomy u Studnic. V Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy je to dokonce lokalita poslední, kde tento hořeček dosud přežívá. Každoroční monitoring v září během květu této rostliny poskytuje informace o stavu populace. V letošním roce zde bylo zjištěno 66 kvetoucích rostlin.

Lomy u Studnic se nacházejí v bývalých vápencových lůmcích a jejich okolí, v nadmořské výšce 785 metrů, což je nejvyšší poloha výskytu tohoto druhu hořečku v celé Českomoravské vrchovině. Počty kvetoucích jedinců posledních pěti let kolísají od 15 do 150 v závislosti na podnebních podmínkách, které během roku panují.

Pro zachování této unikátní lokality a populace hořečku nahořklého zde Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zajišťuje řízenou péči. Pravidelné kosení, pastva a vyřezávání náletových dřevin jsou nezbytné pro udržení kvalit tohoto místa. Bez této péče by došlo k rychlému zániku stanoviště, jak ukazují neobhospodařované části lomů v okolí. Dvojí seč, prováděná časně na jaře av pozdním podzimu po dozrání semene, je klíčová pro eliminaci třtiny křovištní a udržování rozvolněného porostu.

Hořeček nahořklý je druh s mykorhizou - nutným soužitím rostliny a houby. Houba dodává rostlinnou vodu av ní rozpuštěné minerální látky a rostlina houbě zase uhlíkaté látky dodávající rostlinnou energii. V konkurenci s ostatními rostlinami je slabý. Proto je důležité minimalizovat růst drnu a zachovat historické pastviny a louky, které jsou jeho přirozeným stanovištěm. Lokalitu je tedy vhodné občas přepást, což proběhlo dvakrát mezi lety 2015 až 2020. Pravidelná pastva by ale měla neblahé následky kvůli obohacování lokality živinami prostřednictvím ovčích exkrementů.

Proč tedy věnovat pozornost zrovna ochraně hořečku nahořklého? Tento druh je nejen místním botanickým pokladem, ale také pamětníkem historických krajin, kdy se louky, pastviny a meze táhly místní krajinou široko daleko. Uchováním jeho populace je udržováno spojení s minulostí a připomínán význam těchto tradičních stanovišť pro biologickou rozmanitost.

Ochranou a péčí o populaci této vzácné kvetoucí rostliny také k souvisejícím dokumentům celého ekosystému. Tím, že je postaráno o tento ohrožený druh, pomáhá se tím i dalším rostlinám a živočichům, které jsou s ním spojeny. Mezi ně patří například ohrožená vratička měsíční. Z živočichů jsou to třeba denní motýli vřetenuška štírovníková nebo otakárek fenyklový. Svoje útočiště zde nachází ještěrka živorodá, čolci, skokan hnědý nebo zmije obecná. Zachování hořečku nahořklého má dalekosáhlý vliv na zvláště chráněné druhy, celkovou biodiverzitu a stabilitu krajiny.

Ochrana přírody a zachování biodiverzity jsou investice do budoucnosti. Hořeček nahořklý připomíná, že každý druh a stanoviště mají svou jedinečnou hodnotu a zaslouží si péči a ochranu. Společně lze zajistit, že i další ohrožené druhy budou mít místo v české krajině i pro další generaci.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Kamila Juřičková