Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Muzeum Krkonoš se otevře 1. listopadu, návštěvníkům představí příběh hor

23. 10. 2023

Muzeum Krkonoš se otevře 1. listopadu, návštěvníkům představí příběh hor 15 snímků
Největší expozice o Krkonoších na světě! Tímto přídomkem se pyšní nové Návštěvnické centrum Krkonošského národního parku – Muzeum Krkonoš, které se veřejnosti otevře ve středu 1. listopadu. Návštěvníkům představí příběh Krkonoš s ohledem na jedinečnou přírodu i ve vztahu k soužití přírody a člověka.

Nová expozice navazuje na předchozí audiovizuální ekologickou expozici Kámen a život podle návrhu Jana Jeníka a muzejního botanika Jana Štursy, která po čtyři desetiletí patřila k nemodernějšímu muzejnímu expozicím v Československu. V roce 1995 muzeum otevřelo další expozici Lidé a hory. Krkonošské muzeum v té době bylo jedním v nejnavštěvovanějších muzeí v republice, navštívilo ji více než jeden milion lidí.

„Muzeum v bývalém augustiniánském klášteře bylo uzavřené od roku 2017. Přesto se ještě před dvěma, třemi roky stávalo, že před budovou kláštera zastavil autobus německých turistů, kteří se dožadovali vstupu do slavné expozice Kámen a život. Vypovídá to o tom, že expozice otevřená v roce 1984, která tehdy představovala absolutní špičku v interpretaci krajiny a historie, v lidech zakořenila hluboko,“ řekl Robin Böhnisch, ředitel Správy KRNAP.

Předchozí expozice podle něj ovlivnila několik generací lidí a nová má stejnou ambici. „Oslovit a spojit několik generací lidí v pochopení, že žijí na unikátním místě planety. Proti jedinečné, i když kruté přírodě Krkonoš, je postaveno teplo roubenek, proti tragédii imisní kalamity osmdesátých let ukazujeme, jak se našim lesům daří nyní. Muzeum Krkonoš se nepochybně stane velkým lákadlem a ozdobou Vrchlabí,“ dodal Böhnisch.

POZNEJTE KRKONOŠE NA JEDNOM MÍSTĚ!

PROČ HO NAVŠTÍVIT?

1. Největší expozice o Krkonoších na světě

2. Krkonoše od vzniku prvních hornin po současnost

3. Akvária s živými rybami

4. Štoly historického dolu

5. Moderní expozice v barokním klášteře

6. Největší ekologické katastrofy Krkonoš

7. Krkonoše ovlivňované lidmi a lidé ovlivňovaní Krkonošemi

8. Schodiště ve tvaru šroubovice DNA

OTEVÍRACÍ DOBA 9–17 (denně kromě pondělí, poslední vstup v 16 hodin)

VSTUPNÉ

Základní 200 Kč

Snížené 100 Kč

Rodinné 400 Kč

NA JAK DLOUHO? VSTUPENKA PLATÍ 48 HODIN

Nové expozice Návštěvnického centra Správy KRNAP Muzeum Krkonoš s expoziční plochou téměř 2500 metrů krychlových mají ambici a cíl moderními prostředky prezentovat a interpretovat příběh krkonošské přírody a jejího několikasetletého soužití s ​​člověkem včetně důvodů vzniku a historie existence Krkonošského národního parku, nejstaršího národního parku České republiky založeného v roce 1963. Nové expozice a NC Muzeum Krkonoš nahrazují původní expozici Krkonošského muzea Správy KRNAP ve Vrchlabí Kámen a život otevřené v roce 1984 a Lidé a hory z roku 1995.

HISTORIE KRKONOŠSKÉHO MUZEA

Krkonošské muzeum ve Vrchlabí vzniklo přičiněním Rakouského krkonošského spolku, který usiloval o turistické zpřístupnění Krkonoš, ale také o jejich ochranu a hlubší odborné poznání, již v roce 1883. Osobností, která stála u jeho vzniku, byl průmyslník a přírodozpytec Viktor Cypers von Landrecy, jenž byl poté pověřen vedením muzea. Cypers však nezačínal od nuly, neboť mohl navázat na přírodovědný kabinet manželů Kablíkových, kteří ve Vrchlabí působili v první polovině 19. století.

Základem sbírek nově zřízeného Krkonošského muzea, nejstaršího v regionu, byly vlastní Cypersovy botanické, zoologické a mineralogické sběry. Muzeum mělo zprvu výrazně přírodovědné zaměření, ale záměrem zřizovatelů bylo budovat institut širšího záběru. Kulturně historické exponáty se však scházely jen velmi pomalu a zde sehrál zásadní roli jeden významný dárce z řady členů spolku, papírenský podnikatel Prosper Piette de Rivage.

Od počátku Krkonošského muzea byl tedy zájem uchovávat přírodní i kulturně historické artefakty regionu. To se nezměnilo ani po 2. světové válce, kdy bylo muzeum svěřeno do správy Klubu českých turistů. Další léta ale znamenala úpadek, nejen z hlediska odborné činnosti, ale zejména také z hlediska péče o objekty, kde muzeum sídlilo. Záchrana pro kolabující Krkonošské muzeum přišla roku 1966, kdy přešlo pod Správu Krkonošského národního parku. V roce 1984 byla otevřena expozice Kámen a život, která patřila k nemodernějším muzejním expozicím v Československu. Muzeum za čtyři desetiletí navštívilo více než jeden milion návštěvníků.

Jak šel čas i expozice zastarávaly a přestávaly fungovat. Původní myšlenka tehdy již zastaralých expozic se snížením návštěvnosti pochází z roku 2008. Muzeum uzavřelo svou bránu na podzim roku 2017 a od té doby probíhala rekonstrukce. Na stavební část realizace měla vliv neuspokojivá situace ve stavebnictví, kdy nedostatek pracovních kapacit a růst cen stavebních prací odráží již začátek celé akce.

Stavební a expoziční rekonstrukce kláštera nabrala zpoždění vlivem vysoké hladiny spodní vody, ale i opatřeními v souvislosti s epidemií covid-19, kdy se stavba na čas zastavila. Přes všechny tyto nepříznivé okolnosti dnes po téměř 15 letech stojíme na počátku něčeho zcela nového. Opět je ve Vrchlabí nová expozice, která má ambice stát se špičkou českého, možná i středoevropského muzejnictví a vlajkovou lodí krkonošské ochrany přírody.

Celkové náklady na realizaci projektu dosáhly téměř 300 milionů korun a byly složeny ze zdrojů Fondů EU (OP Životní prostředí a IROP) a kofinancovány z rozpočtu Správy KRNAP.

(hyš-rd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Kamila Antošová