Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

Potvrzeno. Invazní sršeň asijská se vyskytla už i v České republice!

9. 10. 2023

page.Name
Sršeň asijská, invazní druh hmyzu, který se specializuje na lov včel, byla ve čtvrtek 5. října nalezena v Plzni. Jde o první potvrzený výskyt v České republice. Klíčové nyní je, aby se nešířila dále. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která zajišťuje sledování invazních druhů, sběr dat a je místem první reakce, proto ve spolupráci s dalšími subjekty podniká kroky, jež by měly jejímu šíření zamezit. Důležité je najít a zlikvidovat hnízdo.

„Včera jsme dostali zprávu, že na jednom místě v Plzni poletují velké sršně. Zaslané fotografie svědčily o tom, že pravděpodobně jde o sršeň asijskou. Dnes jsme vyrazili na místo a ověřili, že jde skutečně o tento invazní druh. Nyní se pokusíme najít hnízdo. Kontaktujeme hasiče, kteří by je měli zlikvidovat, a budeme informovat místní úřad a veřejnost,“ vysvětluje Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Sršeň asijská byla před dvaceti lety zavlečena do Francie se zásilkou zboží z východní Asie. Od té doby se šíří západní Evropou. Letos v létě se objevila v Maďarsku u hranic se Slovenskem. Podle zkušeností ze zemí, jako Francie, Španělsko, Portugalsko, Itálie a Belgie, kde jsou k dispozici dlouhodobé údaje, je nutné zajistit okamžitou likvidaci nalezených hnízd. Podcenění situace v prvních letech výskytu vede k jejímu trvalému usazení a k velmi obtížné likvidaci. 

Sršeň asijská je o něco menší než naše sršeň obecná, je tmavší a bezpečně se pozná podle žluté zbarvených konců končetin. Tato sršeň je nebezpečná hlavně pro včely, které napadá v úlech. Hnízda sršně asijské jsou kolovitého až hruškovitého tvaru a mají vchod z boku. Nejčastěji bývají vysoko v korunách listnatých stromů nebo v lidských stavbách, výjimečně i v zemi.

Protože sršeň asijská je schopna rychlého šíření, je důležité, aby byla podezření na její výskyt hlášena AOPK ČR, která je ověří, případně dále zajistí ve spolupráci s hasičským záchranným sborem likvidaci hnízda. Včelařská komunita, které se výskyt sršně asijské dotkne nejcitelněji, již byla informována. Informační materiály byly včelařům distribuovány na únorové konferenci pořádané Pracovní společnosti nástavkových včelařů a byly vydány jako příloha časopisu Včelařství. 

Kontakty pro hlášení podezření na výskyt sršně asijské: invaznidruhy@nature.cz . Vhodné je doplnit fotografii, aby se vyloučila záměna s jiným druhem hmyzu, případně přesnějším popisem. Více na: invaznidruhy.nature.cz

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Tomáš Görner, Facebook