Čtvrtek

29. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Přednášky pro příznivce Českého lesa se orientovaly na rozmanitá témata

15. 10. 2023

Přednášky pro příznivce Českého lesa se orientovaly na rozmanitá témata 11 snímků
V Domě přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem se sešlo 20 účastníků tradičního Setkání příznivců Českého lesa. Na programu bylo pět přednášek. Ornitolog Martin Liška z Muzea Českého lesa v Tachově hovořil o rostoucí populaci chřástala vodního v Tachovské brázdě a o dalších nalezených druzích živočichů, například o hojném výskytu rosničky zelené v tisovsko – sedlišťské soustavě rybníků.

O ptácích pojednával i další příspěvek Václava Bystřického ze Správy CHKO Český les, který během letošního monitoringu ptáků v EVL Niva Nemanického potoka zaznamenal výskyt 58 druhů ptáků. Archeolog Tomáš Mařík z Muzea Chodska v Domažlicích vyprávěl o zajímavém nálezu raně středověké keramické nádoby v kapli svatého Judy Tadeáše ve Štítarech. Archeologové přitom nádobu našli náhodou, když hledali hrobku faráře.

Krásy evropsky významné lokality Čerchovský les, objevené při mapování biotopů, představil botanik Jiří Sladký ze Správy CHKO Český les. Zuzana Blažková ze stejné správy hovořila  o populaci hořce hořepníku, hlavní živné rostliny modráska hořcového v Českém lese.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: CHKO Český les