Pondělí

20. května 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

Umělá inteligence, strojové učení, roboty a drony, boj s invazními druhy

25. 10. 2023

page.Name
Lupina mnoholistá, celík kanadský nebo bolševník velkolepý. To jsou jen některé druhy invazních rostlin, které po zavlečení člověkem do tuzemské krajiny začaly zaplavovat českou přírodu. Jen v České republice způsobují invazní druhy ročně stamilionové škody a vytlačují z přírody původní druhy organizmů.

„Boj s invazními rostlinami je velmi náročný a obtížný. Vyžaduje nasazení velkého počtu lidí ve správný čas. To je v době, kdy lidé obecně ztrácejí zájem o práci pod širým nebem, stále složitější,“ konstatoval Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která iniciovala projekt zapojení robotů a dronů do boje s invazními rostlinami. Ochráncům přírody zatím pomáhají s odstraňováním invazních druhů desítky dobrovolníků, ale ani jejich opakované nasazení nevede k úplnému vymizení invazních rostlin z přírodně cenných lokalit. Ochranářská organizace proto oslovila české univerzity, výzkumné ústavy a startupy, aby společně vyvinuly systém, který bude invazní rostliny likvidovat pomocí nejmodernějších technologií.

Přírodně cenná území budou nejdříve monitorovat ze vzduchu drony vybavené technologií rozpoznávání invazních druhů rostlin. V tom se budou postupně zdokonalovat na základě strojového učení. Dron pak vyšle signál pozemnímu robotu, který dojede na místo výskytu invazních rostlin a zlikviduje je. Projekt využije zkušenosti s určováním druhů, které získal brněnský startup FlowerChecker, který v tomto oboru patří ke světové špičce.

„Do společného projektu plánujeme přispět zkušenostmi s určováním druhů rostlin pomocí technologie hlubokého strojového učení. Technologie, kterou pod značkou Plant.id již integrovaly stovky mobilních aplikací z celého světa, bude využita pro zpracování fotek z dronů. V rámci projektu se firma zaměří na udržení vysoké spolehlivosti určení a prostorové lokalizace invazních druhů rostlin při minimálních požadavcích na letový profil,“ řekl Ondřej Veselý, šéf startupu FlowerChecker. Na financování vývoje inovativní technologie podal startup žádost o grant z programu Prostředí pro život Technologické agentury České republiky.

Výsledek spolupráce vědců a firem využijí nejen ochránci přírody, ale také zemědělci. „Projekt navazuje na dlouhodobý vývoj autonomních a robotických systémů na Technologické fakultě České zemědělské univerzity Praha. Podporuje dlouhodobý trend automatizace v zemědělské výrobě, který sílí i v souvislosti s úbytkem pracovních sil ze zemědělství, neustálým nárůstem potřeb produkce dostupných potravin a rovněž nutností přizpůsobení globálním klimatickým změnám,“ vysvětlil Petr Novák z Technologické fakulty České zemědělské univerzity.

Právě toto pracoviště univerzity dlouhodobě vyvíjí robotické platformy a systémy pro využití v zemědělství, lesnictví a příbuzných oborech. „V rámci naší činnosti vyvíjíme systémy šité na míru konkrétní aplikaci. Přínosy navrhovaného projektu jsou zejména v obecném zvýšení technického zabezpečení péče o krajinu,“ dodal Novák. Podmínkou úspěchu projektu je spolupráce odborníků z různých oborů.

„Tým je složen z institucí a odborníků za účelem vývoje inovativních technologií pro tvorbu zásahových map s následnou aplikací na rozsáhlou lokalitu postižených invazních rostlin včetně jejich eliminace. Cílem je vývoj komplexního řešení, při kterém budou využity současné moderní technologie včetně využití částečně autonomních systémů,“ sdělil Daniel Vejchar, vedoucí Oddělení zemědělské techniky a technologií Výzkumného ústavu zemědělské techniky.

Svoje zkušenosti s provozováním bezpilotních prostředků a bezpilotního leteckého snímkování s využitím přesných RGB senzorů zužitkuje v rámci projektu společnosti Gepoint. „Zaměříme se na tvorbu mapových podkladů, digitalizaci výsledků dat fotogrammetrického zpracování, tedy vytvoření digitálního terénu, nebo laserové skenování z dronu,“ popisuje Michal Čipera, jednatel společnosti Gepoint. Mezi místa, kde se invazní druhy šíří, patří například výsypky po dolování. Proto o výsledcích projektu projevily zájem také Ústecký nebo Moravskoslezský kraj.

Zkušenosti získané v rámci první etapy projektu budou experti využívat v budoucím vývoji navazujících technologií. „Boj s invazními druhy patří k nejdůležitějším úkolům ochrany přírody. Z přírodně cenných území o velkých rozlohách nejsou reálné tyto vetřelce vytlačit bez nasazení moderních technologií. Do další etapy projektu se budeme snažit zapojit další experty, aby se podařilo vyvinout co nejlevnější a uživatelsky nejjednodušší řešení pro likvidaci invazních druhů,“ prozradil ředitel České krajiny, která má zkušenosti s likvidací invazních druhů z rezervace velkých kopytníků u Milovic, kde na ploše 350 hektarů podporuje lupinu mnoholistou, celík kanadský, ale také nepůvodní javor jasanolistý nebo trnovník akát.

(hyš-dd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Česká krajina