Úterý

21. května 2024

Nyní

21°

Zítra

17°

Svátek má

V centru Národního parku Šumava omezili vstup do jádra tetřeví populace

20. 10. 2023

page.Name
Na části území Národního parku (NP) Šumava začalo nově platit omezení vstupu. Týká se oblasti, která přiléhá k hranici s Národním parkem Bavorský les. Opatření zceluje plochu, ve které už klidové území existuje a je již desítky let z větší části veřejnosti nepřístupná. Od Pramenů Vltavy až po Plesnou se nyní mohou turisté pohybovat pouze po značených turistických trasách.

Podle Jana Dvořáka, mluvčího NP Šumava, hlavním důvodem vyhlášeného omezení vstupu je ochrana kriticky ohroženého tetřeva hlušce. V jádrovém území jeho výskytu sice existují platná omezení vstupu v rámci bývalých prvních zón, ale dochází tam k nárůstu rušení tetřevů, což může vést ke snížení jejich počtu. „Analyzovali jsme například data z mobilních sportovních aplikací, která ukazují na záměrné sdílení tras v nejcitlivějších částech Šumavy. Zároveň narůstá počet přestupků řešených strážci národního parku či ve správním řízení,“ uvedl mluvčí.

Navíc bylo zjištěno, že v oblasti centrální Šumavy, která patří do klidových území nebo tvoří druhově hodnotná a citlivá území mimo současná klidová území, existuje čilý turistický ruch. Správa se proto rozhodla, že na této části území omezí vstup v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny, který lze použít v případě, že hrozí poškození částí chráněné přírody. Omezení se provádí opatřením obecné povahy poté, co státní správa věc projednala s představiteli samosprávy a zveřejnila návrh opatření obecné povahy k připomínkám veřejnosti po dobu téměř dvou měsíců.„Představitelé obcí, v jejichž katastru k omezení dochází, tedy Prášily, Modrava, Kvilda a Železná Ruda, neměli k uvedenému kroku výhrady. Závěrem, v rámci veřejného projednání, jsme přijali osm podnětů. Nejčastěji se v nich opakoval nesouhlas s omezením pěšího pohybu v tomto území v letním období s poukazem na režim v sousedním národním parku Bavorský les. V připomínkách také zaznívalo, že na omezení platí slušní turisté a že by se území nemělo uzavírat, pouze zvýšit dohled či výši sankce. Veškeré připomínky jsme okomentovali a vypořádali v odůvodnění opatření obecné povahy,“ sdělil Martin Pazourek, náměstek ředitele Správy NP Šumava, který je zodpovědný za výkon státní správy na území národního parku.

Cílem uvedeného opatření je zamezit vysoké intenzitě narušení chráněných živočišných druhů, poškozování biotopu obsahujícího chráněné a významné druhy rostlin a zajistit ucelenou ochranu vymezeného území. Opatření, které začala platit letos 19.října je dočasné, na dobu dvou let. Nakonec bude vyhodnocena jeho účinnost a stav předmětů ochrany v daném území. Území, kde nově platí omezení vstupu, přesně kopíruje část navrženého klidového území, které Správa NP Šumava představila již v roce 2018.„Klidová území projednáváme v Radě Národního parku Šumava a věřím, že tato přípravná fáze se přiblížila úspěšnému završení. Předpokládám, že by o dohodě o návrhu klidných území mohla Rada hlasovat už na konci listopadu tohoto roku. Poté návrh klidových území s hlasováním Rady předáme ministerstvu životního prostředí, které v rámci opatření obecné povahy proces vyhlášení dokončí,“ vysvětlil postup Pavel Hubený, ředitel Správy NP Šumava.

Klíčové ale, jak dále sdělil, je, že současné omezení vstupu, ani návrh klidných území, se nedotknou žádné z nynějších turistických tras. V některých případech dojde pouze k upřesnění časového režimu trasy a způsobu využití. „Naopak, po vyhlášení klidových území se zpřístupní některé dosud nepřístupné lokality. Ale to je ještě před námi,“ dodal. Oblasti Březníku, vrcholů Špičník, Blatný vrch av Podroklaní patří k nejcennějším územím vhodným pro přežití populace tetřeva hlušce, která je jedinou životaschopnou ve střední a části západní Evropy. V oblastech žijí desítky jedinců tohoto vzácného živočicha a proto je nutné zde dodržovat tyto předpisy.

Tetřev hlušec je velice citlivý na rušení v průběhu celého roku. Nejvíce v zimě, kdy se snaží přežít z minima potravy, na jaře při toku, následném hnízdění av počátcích léta, kdy vyvádí kuřata, která jsou v těchto lokalitách náchylná na prochladnutí. Proto jsou některé části území Národního parku Šumava v režimu tak zvaných klidových území, kam je vstup možný pouze po značených trasách.

(hyš-jd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: NP Šumava