Úterý

23. července 2024

Nyní

14°

Zítra

16°

Svátek má

Vrch Košťál je domovem významných druhů rostlin a bezobratlých druhů

20. 10. 2023

page.Name
Košťál je strmě se tyčící skalnatý vrchol, který nabízí jedny z nejkrásnějších výhledů na České středohoří. Na samém vrcholu tohoto 481 metrů nad mořem vysokého kopce se nachází zbytky hradu Košťálov. V této lokalitě roste mnoho významných druhů rostlin.

Botanici hájí zejména místní obyvatelstvo vstavačovitých. Na skalách vykvétá tařice skalní, v oblasti se daří i modřenci tenkokvětému. Také se zde vyskytuje bohatá společenstva bezobratlých, ze suchozemských plžů, například suchomilka rýhovaná, z podzemních doupátek číhá na kořist pavouk stepník rudý, trávou proskakují saranče německá a nad poletuje bez motýlů.

Tato krásná lokalita, která je součástí projektu LIFE České středohoří, je nejvíce ohrožena zarůstáním stanovišť, jež jsou ideální pro život stepních druhů. Problémem je také historická výsadba geograficky nepůvodních dřevin, jako jsou smrk, borovice černá nebo akát.

Projekt LIFE za posledních šest let obnovil v celé evropské významné lokalitě Košťálov téměř 10 hektarů luk, pastvin i stepí. Po téměř letech se tam vrátila i pravidelná pastva ovcí. Lokalita byla udržována právě pastvou a kosením na necelých 13 hektarech. V lesích Košťálova v okolí rovněž k rozsáhlým výsadbám původních druhů listnáčů.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: archiv AOPK