Středa

17. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Areál valašskomeziříčské hvězdárny nabízí expozici neživé přírody

22. 8. 2023

page.Name
Hvězdárna Valašské Meziříčí se systematicky věnuje také vzdělávání a popularizaci v oblasti věd o Zemi, jako jsou geologie, paleontologie, mineralogie a podobně. Tuto oblast své činnosti realizuje v úzké spolupráce s dalšími specializovanými institucemi z české i slovenské části příhraničního regionu. V areálu hvězdárny návštěvníci najdou několik expozic, které jsou těmto oborům věnovány.

Největší z nich je venkovní geologická expozice s názvem Jak vznikly Karpaty, která se nachází v severní části areálu. Představuje geologickou historii, vývoj a současnost Západních Karpat. Nabízí přehled hlavních druhů hornin podloží Vnějších Západních Karpat a ukázky hornin Centrálních Západních Karpat. Kromě toho zde najdete také ukázky stop základních geologických procesů, jako jsou sedimentace či tektonika.

Doplňují ji rovněž další dvě malé venkovní expozice zaměřené na různé druhy pískovců a vulkanických hornin. V interiéru hlavní budovy hvězdárny najdete malou, ale vydařenou paleontologickou expozici, věnovanou dávným stopám života na naší planetě s popisem. Dále exponáty od nejstarších pozůstatků života z období prvohor až po stopy života z nedávné geologické historie z oblasti jižní Moravy, tak zvané vídeňské pánve. Neopomíjí ani severní části příhraničního regionu, tedy oblast Ostravska.

V hale hlavní budovy je možné vidět nenápadné, ale velmi ilustrativní schéma složených profilů uhlonosných cyklů. Velmi atraktivní je trvalá výstava meteoritů a tektitů, která představuje ukázky hlavních typů meteoritů, které lze na povrchu Země nalézt. V budově odborného pracoviště jsou další dvě malé expozice. První mapuje základní a hlavní minerály a horniny a je doplněna paleontologickými nálezy z tohoto regionu.

Druhá výstava s názvem Přírodní uhlovodíky na severní a střední Moravě zajistit výskyt, průzkum a těžbu ropy a plynu v příhraniční oblasti České republiky a Slovenska. Expozice jsou doplněny informačními tabulemi a texty. I když jde o rozsáhlou expozici, každá z nich reprezentuje a představuje jeden obor, oblast či téma a stojí za to se s nimi seznámit. Ke každému z nich organizátoři nabízejí vzdělávací program doplňkového nebo zájmového vzdělávání pro školní skupiny od mateřských škol po školy vysoké.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Hynek Šnajdar