Pondělí

20. května 2024

Nyní

11°

Zítra

12°

Svátek má

České lesy dlouhodobě chřadnou nejvíce v Evropě, potvrzují to statistiky

14. 8. 2023

page.Name
Aktuální data ukazují, že ze všech 30 zemí, kde každý rok probíhá měření mezinárodního výzkumného programu ICP Forest, je zdravotní stav lesů dlouhodobě nejhorší v České republice a Francii. České národní statistiky to potvrzují a ukazují, že výrazně trpí téměř čtyři z každých pěti českých jehličnanů. Kampaň Zachraňme lesy žádá změnu lesního zákona, který by vedl k ozdravění českých lesů.

Ztráta jehličí dosahující 25 až 60 procent vůči referenční koruně zdravého stromu byla v roce 2021 identifikovaná u zhruba 70 procent jehličnanů, což je omezeno o tři procenta více. Spolu se stromy, které ztrácejí ještě více jehličí, je výrazně poškozených celkem téměř 80 procent všech jehličnanů starších 59 let. Závažnost situace připouští i ministerstvo zemědělství ve své loni publikované Zprávě o stavu lesa.

Zdraví evropských lesů je od roku 1986 každoročně zjišťovaným výzkumným programem ICP Forests prostřednictvím toho, nakolik stromy ztrácejí listy či jehličí. Problémy koruny stromu přitom úzce souvisejí s odumíráním, snížením přírůstu i úhynem stromů. ICP Forests přitom ukazuje, že i v Evropě je celkově méně zdravých stromů, než před třiceti lety. V České republice v roce 2021 pozorovaný pokračující zvýšený úhyn lesních dřevin na 122 monitorovacích plochách České zemědělské univerzity v Praze a Botanického ústavu Akademie věd ČR, kde se nachází 4254 stromů.

Zároveň i z poslední srovnávací studie zpracované v týmu 36 mezinárodních expertů pro Ministerskou konferenci na ochranu lesů v Evropě a nazvané Stav evropských lesů vyplývá, že české lesy mají v celoevropském měřítku dlouhodobě výrazný problém. V současném oteplujícím se klimatu je již jednoznačně znát, že se nyní již dekádu staré vědecké predikce předpovídající konec smrkových monokultur ve střední Evropě.

Nevhodně vysázené lesy se rozpadají po celé republice a v nížinách, kde dosud odolávaly, pravděpodobně rovněž během několika let uschnou. Hnutí DUHA v rámci kampaně Zachraňme lesy již v roce 2018 předalo ministerstvu zemědělství sadu komplexních návrhů, jak zvrátit tyto negativní trendy a zároveň ušetřit státnímu rozpočtu miliardy korun ročně.

Podle Jana Skalíka , koordinátor kampaně Zachraňme lesy, stát  už desetiletí leje miliardy z našich daní do umělých výsad a výsledek je, že máme nejvíc nemocných lesů v celé Evropě. „Mají-li čtyři z pěti jehličnanů výrazný zdravotní problém, není řešením, abychom uspěchali sázeli a připláceli na další jehličnaté sazenice,“ řekl a dodal, že je nutné, aby m inisterstvo zemědělství konečně přišlo s návrhem lesního zákona, který bude v souladu s odbornými doporučeními kampaně Zachraňme lesy, a díky kterému se zdraví lesů začne komplexně zlepšovat.

(hyš-am)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto