Sobota

20. dubna 2024

Nyní

Zítra

-2°

Svátek má

Dřevostavby pozitivně ovlivňují klima nejen v domě, ale i na Zemi

8. 8. 2023

page.Name
Odvětví lesnictví a dřevařství je u nás i v řadě evropských zemí považováno za významný subjekt oblasti ochrany klimatu. Dřevo významně přispívá k udržitelné výstavbě a je ztělesněním cirkulární ekonomiky.

Odvětví lesnictví a dřevařství je hodnoceno za významný subjekt oblasti ochrany klimatu. Stromy prostřednictvím fotosyntéz přeměňují CO2 na uhlík a ukládají ho do biomasy. Uhlík zůstává vázán ve výrobcích ze dřeva, jako jsou desky, trámy, panely, nábytek a další ještě dlouhou dobu po těžbě. „Tady je důležité si uvědomit, že strom je schopen ukládat CO2 pouze do zhruba 100 let věku a poté již tuto schopnost ztrácí. Proto je vhodné takto starý les vytěžit, použít a uložit jeho dřevo například do staveb,“ řekl Martin Chuman, manažer pro klíčové zákazníky společnosti VEXTA DOMY.Existuje také substituční efekt, kdy se dřevo používá místo fosilních surovin nebo energeticky náročných materiálů. Tyto služby ochrany klimatu se v odborné literatuře označují také jako tři S-efekty: sekvestrace uhlíku v lese, skladování uhlíku ve výrobcích ze dřeva a substituce. „Tyto tři zmiňované okruhy by se také daly nazvat jako ideální příklad cirkulární ekonomiky. Koloběh takto uloženého CO2 se prodlužuje na maximální možný čas, a to samo o sobě dlouhodobě přispívá k ochraně klimatu. Dřevo také pozitivně ovlivňuje vnitřní klima v interiéru domu,“ prozradil Chuman.

POUŽÍVÁNÍ DŘEVA VE FORMĚ MATERIÁLU NEBO ENERGIE

Od roku 2013 lze ukládání CO2 do dřevěných výrobků z tuzemského dřeva přímo započítávat do plnění cílů Kjótského protokolu. Používáním dřeva místo fosilních paliv a jiných surovin lze ušetřit emise. Tento efekt je možný po neomezenou dobu a nepřímo k plnění závazků z Kjótského protokolu. „Hospodaření v lesích příspívá k ochraně péče nejen o zdravý les, ale také udržitelným využíváním dřeva. Dřevo je ideální surovina. Jeho používání na jedné straně zamezuje emisím CO2 a na druhé straně dlouhodobě ukládá CO2 zachycený stromy,“ uvedla Lenka Trandová, ředitelka Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD).

Optimalizovaný efekt pro klima je spojen také s přínosem pro lesnictví a dřevozpracující průmysl. Lesnický sektor má prospěch ze zdokonaleného využívání a může tak zabránit přestárnutí lesů a zajistit jejich stabilitu. Dřevařský průmysl má prospěch z větší poptávky po výrobcích ze dřeva.

VYUŽITÍ DŘEVA JAKO STAVEBNÍHO MATERIÁLU

Při použití dřeva jako stavebního materiálu zůstává uhlík zachycen po celou dobu životnosti budovy. Kromě toho se při výrobě stavebních materiálů na bázi dřeva a konstrukčních prvků uvolňuje méně CO2 než při použití jiných materiálů. Zpracování stavebních materiálů, jako jsou beton, cihly, sklo nebo ocel navíc vyžaduje vyšší vstupní energii. Použitím dřeva se proto zamezí vyššímu uvolnění CO2. Uhlíkovou stopu stavby snižují v případě domů ze dřeva i nižší objem dopravy, která je s realizací staveb obecně spojena.

UDRŽITELNOST A CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA 

Co je však z hlediska dřeva velmi významným faktorem pro jeho větší využití, je jeho udržitelnost a zapojení do cirkulární ekonomiky. Nejdříve po dobu svého života strom funguje jako úložiště CO2 a zdroj kyslíku. Nakonec je strom vytěžen a dřevo může být použito a zapracováno například do stavby domu. Po konci životnosti stavby mohou dřevěné části být opět využity například pro dřevotřískové desky či jiné dřevěné stavební materiály. Pokud už životnost i těchto materiálů skončila, stále můžeme zbytkové dřevo použít v teplárenství pro udržitelnou výrobu tepla,“ vysvětluje Martin Chuman.

VYUŽITÍ DŘEVA JAKO ZDROJE ENERGIE

Podle Trandové při spalování dřeva jako zdroje energie se uhlík uložený ve dřevě spojuje s kyslíkem a uniká ve formě CO2. „To je samozřejmě nežádoucí, ale při udržitelném využívání lesů je uvolněný CO2 opět vázán rostoucími stromy a cyklus je uzavřen. Koncentrace CO2 v atmosféře se tedy nezvyšuje,“ sdělila ředitelka ADMD.

VLIV LESNÍHO A DŘEVOZPRACUJÍCÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NA EMISE CO2

Studie švýcarského Federálního úřadu pro životní prostředí (BAFU – Bundesamt für Umwelt), věnovaná vztahům mezi tvorbou a emisemi CO2 na jedné straně a lesním a dřevozpracujícím hospodářství ve Švýcarsku na straně druhé, dospěla k závěru, že největšího účinku na tvorbu CO2 se dosáhne, pokud se v lesích hospodaří tak, aby každý rok přibylo co nejvíce využitelného dřeva. Z dlouhodobého hlediska je optimálního efektu pro zlepšení bilance CO2 dosaženo, pokud je dřevo z tohoto přírůstku využíváno nejen jako stavební materiál, ale také jako zdroj energie.Výrobou a používáním výrobků ze dřeva se především zamezuje emisím CO2 ze zpracování jiných surovin; poté lze zamezit dalším emisím z fosilních zdrojů díky opakovanému využití odpadu a odpadního dřeva jako zdroje energie (kaskádové využití). Na druhou stranu jednostranný důraz na výkonnost lesního hospodářství by vedle do slepé uličky, protože stromy nerostou donekonečna a přestárlý les se mění ve zdroj CO2. Důležité je také včasné zpracování, protože zetlelé dřevo se nedá efektivně využít a stává se rovněž zdrojem CO2.

Lenka Trandová
redakce@prirodatv.cz
Foto: ADMD