Středa

17. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Ministr Hladík má jedinečnou příležitost vyhlásit ochranu Moravské Amazonie

23. 8. 2023

page.Name
Ministr životního prostředí Petr Hladík svou páteční návštěvou jižní Moravy naváže na desítky let a stovky hodin debat o tom, jak by se měla chránit příroda na soutoku Dyje s Moravou.

Krajina, které se pro druhovou rozmanitost přezdívá Moravská Amazonie, dodnes i přes biosférickou rezervaci s lesnickým parkem adekvátní ochranu nemá. Situaci by mohla změnit plánovaná Chráněná krajinná oblast Soutok. Je však možné, že se tak dlouho bude hledat kompromis, až nebude co chránit.

Ekologická organizace i místní lidé dlouhodobě upozorňují, že úřady ochranu tohoto vzácného území podceňují a hrozí, že zmizí staré porosty, pestrost krajiny i desítky vzácných druhů rostlin a živočichů. Je zde mozaika lužních lesů i s pralesovými zbytky, zaplavované mokřady s čolkem dunajským a střevlíkem mřížkovaným, štěrkové lavice či váté písky. Moravská Amazonie je posledním místem u nás, kde dosud také hojně rostou jilmy.

Ve správné péči o cenné území je přitom potřeba najít soulad se zájmy ochrany přírody i místních lidí. Návrh CHKO Soutok, který pro ministerstvo životního prostředí (MŽP) vytvořila Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK), je podle Hnutí DUHA nadějným kompromisem. Ministr Hladík má jedinečnou příležitost při své cestě do oblasti soutoku Dyje s Moravou spustit vyhlášení této chráněné krajinné oblasti.

Zajímavostí je, že první návrhy na ochranu území přišly už v roce 1948, ale až v roce 1993 byla oblast uznána jako mezinárodně významné mokřadní území podle tak zvané Ramsarské úmluvy. Další uznání mimořádné hodnoty oblasti Soutoku přišlo v roce 1996, kdy byl na seznam světového kulturního a přírodního dědictví zapsán Lednicko-valtický areál zahrnující také část lužního lesa u Dyje.

Po několika úředních snahách o vyhlášení formální ochrany území, často s hlasitou podporou vědců i veřejnosti, se místní obyvatele rozhodli pro uspořádání petice. V roce 2022 ji s více než 13 tisíci podpisy předali tehdejší ministryni Aleně Hubáčkové. Hnutí DUHA souhlasí s místními organizacemi a lidmi připojenými pod peticí, a podporuje vyhlášení chráněných území, která přinesou šetrnou šetrnou a zároveň aktivní péči o toto vzácné území. Zřízení chráněné krajinné oblasti zajistí jasnou a přehlednou správu území. Přinese příležitosti financovat revitalizační projekty nebo způsoby hospodaření šetrnější k přírodě.

Ochrana přírody Moravské Amazonie prostřednictvím maloplošné (rezervace, památky) i velkoplošné ochrany (chráněná krajinná oblast) bude také pojistkou před potenciálními destruktivními stavebními či jinými projekty, jež by zdejší krajinu devastovaly. Vznik chráněné krajinné oblasti umožní zachovat vzácnou přírodu příštím generacím, zároveň území obhospodařovat a neomezí činnosti, pro které dnes místní lidé luhy využívají - procházky krajinou, cykloturistiku, houbaření, včelaření, rybaření či myslivost.

Podle Elišky Vozníkové, vedoucí programu Krajina z Hnutí DUHA, má nyní Hladík jedinečnou možnost zapsat se do dějin ochrany přírody a krajiny České republiky jako ministr, který vyhlásil ochranu Moravské Amazonie, a zajistil její ochranu a obnovu pro další generace. „Doufejme, že kompromisní návrh, který AOPK připravila po stovkách hodin jednání s místními lidmi i přímo v terénu, potřebnou ochranu opravdu přinese,“ řekla s tím, že všichni aktéři v místě deklarují, že jim na ochraně přírody Soutoku záleží.

„Bude skvělé, když to dokážou ve svých činech a připojí se k dlouho odloženému návrhu vyhlášení CHKO Soutok. Jen ochrana zakotvená v zákoně o ochraně přírody a krajiny poskytne tomuto místu příležitost pro ochranu unikátního a bohatého území,“ dodala Vozníková.

(hyš-am)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Zachraňme soutok