Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

Neznámý pachatel ve Špindlerově Mlýně úmyslně poškodil dřeviny

16. 8. 2023

page.Name
K nepříjemné události došlo v prostoru nedávno zbourané zotavovny Pětiletka ve Špindlerově Mlýně. Arboristé při terénní pochůzce zaměřené na hodnocení aktuálního stavu památných stromů zjistili, že zde neznámý pachatel úmyslně poškodil osm vzrostlých stromů. Celková hodnota ekologické újmy na dřevinách činí více než 1,5 milionu korun.

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) s ohledem na výši škody podá na pachatele trestní oznámení. „Naše pozornost na první pohled upoutal stav vegetace v parku, kdy v plné vegetační sezóně byla část různých druhů jehličnatých i listnatých dřevin, suchých nebo částečně narašených nevratně poškozena,“ uvedla Daniela Gluzová, arboristka Správy KRNAP. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny jsou dřeviny rostoucí mimo les chráněny před poškozováním a ničením.

Takové poškozování, navíc vedené zcela cíleně, je zcela nepřípustné. Poškozeny byly dva modříny opadavé, tři javory mléče, buk lesní, olše lepkavá a jeřáb muk. V minulosti již bylo o povolení kácení dřevin na pozemku parku žádáno, většinou ze zdravotních důvodů pro zachování bezpečnosti místa s ohledem na vysokou frekvenci pohybu osob. Dřeviny k pokácení byly předem odsouhlaseny zástupci Správy KRNAP a vlastníka pozemku. Některé, u kterých již dříve Správa KRNAP neudělila souhlas ke kácení, jsou nyní fatálně poškozeny.

(hyš-rd)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Facebook