Čtvrtek

22. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Okrašlovací spolek vysázel 449 stromů a zatravnil šest hektarů půdy

13. 8. 2023

Okrašlovací spolek vysázel 449 stromů a zatravnil šest hektarů půdy 6 snímků
Sérii výsadeb stromů a zakládání travnatých pásů, které rozdělily stohektarový lán pole mezi Mikulovem a přilehlou obcí Klentnice do šesti menších celků, odstartovala myšlenka nazvaná Rozdělovat pole, propojovat lidi.

Okrašlovací spolek vysázel celkem 449 stromů a na ploše bývalé orné půdy zatravnil šest hektarů ploch. Nové vysázené aleje proměnily intenzivně zemědělsky obhospodařovanou krajinu v krajině zdravější, pestřejší a ekologicky stabilnější, která odolává větrné erozi a umožňuje odtoku dešťové vody z území.Travnaté pásy oseté jetelotravní luční směs již zabydleli skřivani polní, z hmyzu potkáváme kudlanky, modrásky, cvrčky. Do krajiny se nevrátil jen hmyz a ptactvo, ale také lidé, kteří mohou krajinou procházet po nově vzniklých cestách. Při výsadbách stromů se účastní zejména místní obyvatelé, vytváří vztah obyvatel ke krajině, v níž žijí a v níž vznikají nová přátelství.

Hlasování 2023

Vyberte projekt na jižní Moravě, který má nejlepší pozitivní dopad na zadržení vody v krajině a adaptaci na změnu klimatu. Do 31. srpna hlasujte ve druhém ročníku soutěže Cena za krajinu zde.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: CHKO Pálava