Úterý

18. června 2024

Nyní

24°

Zítra

27°

Svátek má

Poníci, ovce a kozy pomáhají ohroženým druhům v Českém krasu

23. 8. 2023

page.Name
Neobvyklí poutníci a pomocníci v ochraně přírody zároveň. V průběhu necelého století se způsob života, hospodaření a pohybu v krajině výrazně změnil. Už si ani nelze představit, že veškeré skály Českého krasu byly holé, bez lesa a výraznějších křovin. Nenáročné ovce a kozy, zde hledaly potravu a spásly vše, na co přišly. I když všechno právě ne.

Některé rostliny se umí spasení dobře bránit, jsou jedovaté, nechutné, smradlavé nebo mají trny. Proto zde v té době rostla a žila pestrá škála rostlinných a živočišných druhů. Změna způsobu hospodaření, jako sekání luk sekačkami nebo naopak zarůstání a obrůstání skal křovím a stromy, protože tam sekačky nemůžou, způsobila, že dříve běžné druhy jsou dnes velmi vzácné. Ty světlomilné nemají v souvislém porostu podmínky pro život, jiným zase vadí sekání nebo se neprosadí v hustém porostu okolních travin, které dříve byly spasené.

Na rostliny je životně navázaná řada bezobratlých živočichů včetně krásných motýlů, kteří s daným druhem ztratili svou oblíbenou, živnou rostlinu. Současná pastva ovcí a koz a také poníků organizovaná Správou CHKO Český kras trochu napodobuje dřívější způsob hospodaření a podporuje obnovu vzácných společenstev stepních rostlin a živočichů, která zde v minulosti vznikla právě díky pastvě.

V Českém krasu se pase na více než desítku lokalit, různě velkými stády s rozmanitým zastoupením druhů spásačů. Každý má svého majitele a pastevce, kteří se o svá stáda starají tím, že jim staví ohradníky, pravidelně vozí vodu, doplňky stravy a také je přehání na nová úživná místa. Můžete je potkat například na Zlatém koni u Koněpruských jeskyní, na Kotýzu, na návrší Třesina nad Hostimí, nedaleko Tobolky, kolem Tetína, na Pání hoře nebo na Syslích loukách u Loděnice.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: CHKO Český kras