Pátek

24. května 2024

Nyní

12°

Zítra

11°

Svátek má

Studenti České zemědělské univerzity v rezervaci odstraňovali invazní celíky

8. 8. 2023

page.Name
Dva druhy nebezpečných invazních rostlin, které představují hrozbu pro českou přírodu, vytrhávali v rezervaci velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice studenti České zemědělské univerzity (ČZU). Oba druhy, celík kanadský a celík obrovský, pocházejí ze Severní Ameriky a vytvářejí v české přírodě husté porosty a vytlačují z ní původní druhy rostlin.

„Šíření invazních druhů patří k největším rizikům, která v současné době ohrožují českou přírodu. V rezervaci velkých kopytníků představuje právě odstraňování invazních druhů jednu z hlavních činností, kterými doplňujeme přirozenou pastvu velkých kopytníků. Mezi další doplňkové činnosti patří omezování zarůstání krajiny křovinami a odstraňování černých skládek,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.

Díky dobrovolníkům z ČZU se podařilo od celíků vyčistit plochy v západní části rezervace. „Od roku 2014 odpracovali dobrovolníci ze škol, firem i různých organizací v rezervaci velkých kopytníků tisíce brigádnických hodin. Patří jim obrovské poděkování, bez jejich pomoci by záchrana unikátní přírody v bývalém vojenském prostoru nedosáhla tak vynikajících výsledků,“ řekl Dostál.

Dobrovolnickou pomoc studentů aplikované ekologie Fakulta životního prostředí ČZU zorganizoval stejně jako v prvním roce ochranář Pavel Brodecký z Radimi u Kolína v rámci týdenní povinné praxe zaměřené na management v oblasti Polabí. Na práci v terénu  navázala exkurze v rezervaci velkých kopytníků. „Po několika dnech práce v oblastech, kde jsme kosili a vyřezávali nálety, jsem chtěl studentům ukázat lokalitu, kde se management dělá jinak, s pomocí pastvy velkých býložravců,“ vysvětlil Brodecký.

Celík kanadský pochází ze Severní Ameriky. Do Evropy se dostal roku 1645 jako okrasná rostlina do zahrad a parků. Člověkem byl zavlečen také do Asie, Austrálie i na Nový Zéland. Celík obrovský byl do Evropy poprvé dovezen roku 1758 jako okrasná rostlina do Londýna. Celíky se často nacházejí v blízkosti lidských sídel a využívají prostředí proměněné lidské činnosti. První záznam o výskytu celíka kanadského ve volné přírodě na území současné České republiky pochází z roku 1838, u celého obrovského pak z roku 1851.

(hyš-dd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Česká krajina, Facebook Krajina a zahrada