Středa

17. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

V mokřadu u Žďáru nad Sázavou se zabydleli vzácní raci říční

14. 8. 2023

page.Name
V revitalizovaném mokřadu V Krejdách nedaleko Žďáru nad Sázavou byli objeveni vzácní raci říční. Mokřad je jedním z Míst pro přírodu, tedy „soukromých rezervací“ v péči pozemkových spolků. Když více než hektar v tamní lokalitě Český svaz ochránců přírody před třemi lety koupil, šlo o dlouhodobě neudržované pozemky, kde nerostlo nic jiného než chrastice rákosová.

Pozemkový spolek Gallinago, který ji vzal do své péče, zde následujícího roku provedl rozsáhlou revitalizaci, vytvořil několik různě velkých tůní a osvobodil i drobný potůček, sevřený do té doby v úzkém zahloubeném korytu, jenž se opět může volně rozlévat do ploch. Právě ten se stal domovem raků. „Předpokládali jsme, že revitalizovanou plochu rychle zabydlí obojživelníci, vážky, že ji budou využívat různé druhy ptáků. To, že se zde objevili i raci je pro nás milé překvapení,“ řekl Vojtěch Kodet z pozemkového spolku.

Podle Jana Moravce z Českého svazu ochránců přírody, který má kampaň Místo pro přírodu na starosti, výkupy pozemků a jejich další údržba či revitalizace jsou jednou z cest, jak v krajině obnovit a udržet co největší druhovou pestrost. „Velké poděkování patří všem, kdo přispívá na výkupy a údržbu takových míst, a samozřejmě i pozemkovým spolkům, které se o ně prakticky starají. Raci na Krejdách jsou odměnou jim všem,“ uvedl Moravec.

Rak říční je jedním ze dvou původních druhů raků v České republice. Může být velký až 25 centimetrů. Žije v tekoucí vodě a je velmi citlivý na její znečištění. Raky ohrožuje úbytek takových vhodných míst, ale i nemoc zvaná račí mor, která k nám byla zavlečena americkými druhy raků vypouštěnými nezodpovědnými chovateli do volné přírody. Lokalita V Krejdách byla vykoupena z prostředků veřejné sbírky Místo pro přírodu.

Revitalizace byla provedena s přispěním značky Finish . V současné době pečuje o lokalitu pozemkový spolek Gallinago s podporou Norských fondů. V rámci projektu biodiverzita mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků zde probíhá každoročně mozaikové kosení rozložené minimálně do dvou termínů s cílem eliminovat nežádoucí expanzní druhy rostlin, jako jsou chrastice rákosovitá nebo rákos obecný.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Facebook, Jiří Bohdal