Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

16°

Svátek má

Výjimky v případě potřeby umožní odstřel problematických jedinců vlka

3. 8. 2023

page.Name
Krajský úřad Královéhradeckého kraje vydal rozhodnutí o výjimce podle zákona o myslivosti k odlovu vlka obecného v 17 honitbách na jeho území. Nejde o obecnou výjimku k odstřelu vlka, ale o administrativní rámec, který umožní jednat v případě potřeby eliminace problematického jedince. Rozhodnutí by mohlo nabýt platnost nejdříve v polovině srpna.

„Situací kolem výskytu vlka obecného v Královéhradeckém kraji se dlouhodobě zabýváme. V našem regionu se vyskytují jedinci, kteří jsou méně plaší, a proto je nutné, aby krajská samospráva byla připravena na situaci, kdy veškeré snahy o zaplašení daného jedince nebudou mít účinek. Případný odstřel bude možný až jako poslední z řady opatření a týká se jen problematických jedinců,“ vysvětlil náměstek hejtmana Pavel Bělobrádek.

Jedinec bude jako problematický vyhodnocen v souladu s postupem uvedeným v Pohotovostním plánu, který společně vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Na problematiku jedince vlka budou nejprve spojeny operativní metody plašení, uspání jedince pomocí narkotizační látky, nasazení telemetrického obojku, transport mimo problémovou lokalitu.

Poslední možností je odstřel daného jedince na základě rozhodnutí pohotovostního štábu, jehož členové jsou zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Policie ČR, Státní veterinární správy ČR a Českomoravské myslivecké jednoty.

Krajem vydané rozhodnutí umožňuje odstřel problematického jedince vlka v 17 honitbách na Trutnovsku, a to pouze pro uživatele daných honiteb a pouze v součinnosti s Výzkumným institutem ochrany genofondů nebo Mendelovou univerzitou v Brně, kteří jsou držiteli uvedené výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů podle zákona na ochranu přírody a krajiny. Rozhodnutí vychází z dlouhodobého Programu péče o vlka obecného a z platného Pohotovostního plánu. Další podrobnosti a rady, jak se v případě setkání s vlkem chovat, lze najít na: www.navratvlku.cz.

Královéhradecký kraj prosí veřejnost, aby případná pozorování hlásila buď na e-mail:  stopy@selmy.cz , nebo na telefonní číslo 728 832 889 (kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně). V každé zaslané zprávě je dobré uvést místo a čas pozorování, kontakt na pozorovatele a způsob atypického chování, případně připojit videonahrávku.

(hyš-dl)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Facebook Vlci v přírodě