Čtvrtek

29. února 2024

Nyní

Zítra

11°

Svátek má

Zpět do volné přírody se vrátili úspěšně vyléčení dravci

16. 8. 2023

page.Name
Pracovníci Záchranné stanice Pasíčka společně se zástupci Nadace ČEZ Šárky Lapáčkové Beránkové a Miroslava Krčila, radního Pardubického kraje, a dalších přihlížejících navrátili do volné přírody poblíž obce Kunětice přes dvě desítky vyléčených zvířat, jako jsou poštolky, sovy či vzácné káně.

Za prostředky od Nadace, která letos poskytla Záchranné stanici částku půl milionu korun, byl rozšířen celý areál stanice a pořízen speciální automobil na svoz zraněných zvířat. Záchranná stanice v obci Bor je v provozu již 25 let a zachránila tisíce nejen zraněných opeřenců, ale i dalších živočichů. Částka od Nadace pomůže s financováním, modernizací a dovybavením areálu Záchranné stanice na Pasíčkách.

Finance budou využity na výstavbu nového multifunkčního komplexu voliér pro léčbu a rehabilitaci ptáků a savců s možností úpravy velikosti jednotlivých voliér. Vzniknou dvě nové voliéry pro rehabilitaci čápů a brodivých ptáků a dvě voliéry pro drobné ptačí druhy. Bude pořízeno technické vybavení, jako drobné nářadí, užitkový automobil, traktor s příslušenstvím, tlakový čistič, čerpadla, chovné, odchytové a přepravní vybavení a potřebné technologie k provozu stanice.

Jsme v situaci, kdy zařízení a jeho činnost bere veřejnost zcela automaticky a nám  významně narostly počtu přijímaných zvířat i náklady na provoz. Výrazně se zvýšil počet návštěvníků i účastníků vzdělávacích programů. A nám některá zařízení chybí a některé dosluhuje. Snažíme se získat prostředky z různých operačních programů i nadací. Nadace ČEZ nás podporuje pravidelně již několik let a my jsme za to velmi rádi,“ upřesňuje Josef Cach ze Záchranné stanice Pasíčka.

Hlavním posláním Záchranné stanice je léčba poraněných a oslabených živočichů s následným navracením zpět do přírody, zejména z území Pardubického kraje a části kraje Vysočina.Proto zde vyrostlo uskupení různých léčebných voliér a kotců zejména pro ptáky, kteří tvoří největší část pacientských zařízení. Ročně projde zařízením okolo 1500 zraněných zvířat, zpět do přírody se daří vrátit přes 60 procent z nich.

Kromě toho jsou operativně řešeny případy v terénu, například navracení mláďat, přemísťování spadlých hnízd, přisazování k adoptivním rodičům, odchyty ptáků v halách či supermarketech a podobně. Loni prošlo zařízením přes 1700 zvířat. Část areálu slouží pro ekologickou výchovu a ročně se ekovýchovných programů účastní více než osm dětí i dospělých a přes 10 tisíc zájemců stanici navštíví.

(hyš-šlb)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Nadace ČEZ