Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Aktuální hydrologická situace v povodí Odry je příznivá, vody bude dost

23. 2. 2023

page.Name
Teplé počasí v předjaří způsobilo tání sněhu z nejvyšších poloh. Pro vodohospodáře je to příznivá situace, protože se téměř všechny přehrady ve správě státního podniku Povodí Odry doplnily vodou. To znamená předpoklad, že bude dostatek vody jak ve vodních tocích, tak pro výrobu pitné vody a pro průmyslové subjekty Moravskoslezského kraje. Podle hydrologických informací z ČHMÚ de nepředpokládá žádná zimní povodeň.

Odtávání sněhu způsobilo výrazné oteplení začátkem tohoto týdne, kdy se zásoby sněhu snižují na 60 procent, zásoby sněhu k 15. únoru byly odhadovány na 111 milionů krychlových a k 22. února 47 milionů krychlových. Současně vypadly dešťové srážky na celém území, a to od pěti do 40 milimetrů. Průtoky v tocích jsou přizpůsobeny a odpovídají 180 až 30 denním vodám. Nejvyšší průtok v tomto týdnu byl zaznamenán na řece Olši v Karviné 107 metrů krychlových za sekundu, což odpovídá nižší než jednoleté vodě a na Odře v Bohumíně 122 metrů krychlových za sekundu. Průtoky jednoleté vody byly dosaženy na Odře v Odrách a na Morávce v Morávce.

Vodní díla na beskydské straně povodí Odry mají své zásobní prostory zcela zaplněny a v současnosti odtéká vyšší množství například z vodních děl Šance či Morávka, aby se vyprázdnil retenční prostor nádrže, který slouží pro zachycení povodní. Na jesenické straně je přehrada Kružberk plná, Slezská Harta je naplněna na 87 procent. Přehrady tak budou opět připraveny na případný další průběh tání.

V průběhu takových epizod tání sněhu povodí spolupracuje například se zhotoviteli staveb poblíž vodních toků a postup v rámci povodňového bdělosti i povodňového plánu koordinuje se zhotovitelem stavby tak, aby zajistilo na prvním místě bezpečí. To se dělo v tomto týdnu například na řece Olši v Karviné, kde současně probíhá výstavba silničního obchvatu města.

Také vodohospodáři z Povodí Odry urychleně ukončili také injekční práce ve štole na vodním díle Šance a v úterý 21. února zvýšili odtok zadržené vody a snižující se hladinu vody v nádržích. Tuto situaci mohou využít vodáci pro individuální sjezd, samozřejmě s maximální obezřetností a na vlastní odpovědnost.

(hyš-šv)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Povodí Odry