Čtvrtek

22. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Boj s půdní erozí neohrozí pěstování kukuřice a brambor ani na Vysočině

3. 2. 2023

page.Name
Ministerstvo zemědělství (MZe) chystá přesnější roztřídění erozně ohrožené půdy v republice. Ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy připravuje a následně zveřejní nové postupy a pravidla hospodaření na polích ohrožených vodní erozí. Podle nich pak budou zemědělci postupovat, aby ochránili pole a zároveň zachovali zemědělskou produkci.

Roztřídění zemědělských pozemků podle stupně erozního ohrožení v republice se změní. Dosud platilo rozlišení na tři typy: půda silně erozně ohrožená, mírně erozně ohrožená a erozí neohrožená. Podle těchto kategorií musí zemědělci na svých polích hospodařit takovým způsobem, aby co nejvíce zamezili ztrátě půdy vlivem deště.

„Nyní chceme toto roztřídění přenastavit, aby lépe odpovídalo specifickým vlastnostem jednotlivých kategorií erozního ohrožení a také, abychom započítali pokrok v nových postupech pěstování a nové technologické postupy vyzkoušené při výzkumných projektech. Mírně erozně ohrožené půdy rozdělíme do dvou podkategorií podle stupně erozního ohrožení. Na jedné začnou platit přísnější pravidla, na druhé v podstatě zůstávají zachovány současné postupy,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Změny v protierozní ochraně si vyžádala už platnou protierozní vyhláška a nový Strategický plán Společné zemědělské politiky 2023–2027, vycházejí také z Programového prohlášení vlády. Na jejich základě je považována za erozně ohroženou větší plocha orné půdy. Přísnější pravidla pro zemědělce přinesla také omezení na maximálně 10 hektarů jedné plodiny na silně erozně ohrožených polích.

MZe ve snaze zmírnit dopady těchto opatření na zemědělce sestavilo pracovní skupinu složenou se zástupců MZe, odborných institucí a nevládních zemědělských organizací, jako jsou například Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů a Asociaceho zemědělství ČR. Úkolem pracovní skupiny je najít nejlepší podmínky pro péči o půdu a zároveň neohrozit živočišnou i rostlinnou produkci a konkurenceschopnost našich zemědělců.

Jeden z výsledků jednání skupiny je, že kategorie silně ohrožených půd, na kterých se například nesmí kvůli erozi pěstovat brambory, cukrová řepa nebo kukuřice, naroste pouze mírně, a to o 11 procent (ze současných 54,6 tisíce hektarů orné půdy na 60,6 tisíce hektarů). Dojde také k rozšíření kategorie mírně erozně ohrožených ploch, na kterých bude možné i nadále pěstovat kukuřici, brambory nebo cukrovou řepu s použitím vhodných půdoochranných technologií. Tyto změny budou postupně zaneseny i do registru zemědělské půdy LPIS.

MZe ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy připravuje pravidla pro zemědělce hospodařící na erozně ohrožených půdách, kterých je v České republice asi 60 procent z celkové plochy polí. Nové zásady chce ústav představit v nejbližší době.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Facebook VÚMOP