Čtvrtek

29. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Ceny Agentury ochrany přírody a krajiny získali Vrška a Moldan

7. 2. 2023

page.Name
Za rozvíjení zásad přírodě blízkého hospodaření v teorii i praxi získal Cenu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v kategorii Počin Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny a jeho ředitel Tomáš Vrška. Tato cena byla letos udělena popáté již tradičně na konferenci Vybrané problémy naší přírody a krajiny. Cenu v kategorii Osobnost si odnesl za celoživotní práci profesor Bedřich Moldan.

Ceny předávala proděkanka Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity Kateřina Černý Pixová a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc. Podle Pelce ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny dlouhodobě prosazuje šetrné a přírodě blízké hospodaření v lesích. Unikátní je, že dokáže spojit vědecké poznatky s praxí, což je dobře vidět na práci podniku, který nyní řídí.

„Strategie lesnického hospodaření je zaměřena na adaptaci lesů na klimatickou změnu, kdy se postupně zvyšuje jejich pestrost jak ve složení dřevin, tak i v tom, že jsou tu stromy různého stáří v rozmanité struktuře. Přirozená obnova lesů tvoří celkově více než 50 procent z obnovy. Zásadní je, že přírodě blízké postupy mohou být ekonomicky rentabilní,“ vysvětlil Pelc.

Oceněný Tomáš Vrška se domnívá, že jde především o ocenění celého týmu, protože měnit něco v lese je vždy spojeno s tvorbou vize, na kterou naváže prakticky uplatněný návod, jak ten či onen model hospodaření aplikovat. „Potom potřebujete vzdělané a přemýšlející kolegy na polesích a lesnických úsecích a k nim šikovné, zkušené a odpovědné lesní dělnice a dělníky, kteří to finálně zrealizují. Mě naplňuje radostí, že tento řetězec u nás v podniku máme,“ zhodnotil ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.

Cenu AOPK ČR v kategorii Osobnost získal profesor Bedřich Moldan za rozsáhlou pedagogickou, publicistickou, politickou a diplomatickou činnost v oblasti životního prostředí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR chce upozornit na zajímavé osobnosti či počiny, které pomáhají zlepšit stav naší přírody. V roce 2018 získalo ocenění Arcibiskupství pražské za šetrné lesní hospodaření na Rožmitálsku a manželé Burešovi za celoživotní přínos pro ochranu a výzkum přírody v Jeseníkách.

V roce 2019 to byla firma ZEMSPOL za šetrné zemědělské hospodaření v Moravském krasu a Petr Moucha za celoživotní práci pro naši přírodu, zejména pro ochranu lesů. Za rok 2020 si ocenění odneslo Povodí Moravy za některé revitalizační a renaturační projekty v povodí řeky Moravy Dyje, v kategorii Osobnost byly oceněny dvě jedinečné ženy – Jarmila Kubíková a Dana Bartošová. Ve čtvrtém ročníku získal cenu Pivovar Radegast za reklamní spot s motivem pastevce a vlka a za podporu projektů, které se zaměřují na zadržování vody v krajině a péči o beskydské louky. Cenu v kategorii Osobnost si odnesl za celoživotní práci profesor Karel Šťastný.

(hyš-kš)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Pavel Štěrba