Pondělí

20. května 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

CHKO Pálava se rozrostla o novou přírodní památku Kočičí kámen

12. 2. 2023

page.Name
Nenápadný vápencový skalní výchoz, kde se už ve středověku těžil vápenec, což dokládá malá lomová stěna, je obklopený vinicemi. Široká terasa napovídá, že v západní polovině území se nejspíše do poloviny 19. století zemědělsky hospodařilo.

Z větší části jej pokrývají suché trávníky, ve kterých rozkvétají například hvozdík Pontederův, kavyl vláskovitý, šalvěj luční, koniklec velkokvětý i hlaváček jarní. Celkem tady botanici v minulých letech napočítali přes 200 druhů vyšších rostlin. V roztroušených křovinách hnízdí několik párů pěnice vlašské a ťuhýka obecného, ​​občas můžete narazit na vzácného střevlíka hrbáče černého.

O Kočičí kámen nedaleko známější Kočičí skály se trvale pečuje, probíhá tady pastva ovcí a koz, vyřezávání náletových křovin a sečení. V aktuálním plánu péče Chráněná krajinná oblast Pálava také navrhuje výsadbu několika ovocných stromů starších odrůd. 

Kočičí kámen byl chráněn od roku 1951 jako součást rezervace s názvem Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen. Ta byla roku 1988 rozdělena na tři samostatná státní přírodní rezervace. V roce 2000 byly rezervace sloučeny do jedné, aby je v roce 2004 nahradila nová NPR  Tabulová včetně opět Stolovou horu a Růžový vrch se zřícenou Sirotčího hrádku, ale bez Kočičího kamene. Ten se tak „maloploškou“ stal znovu až nyní.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: CHKO Pálava