Středa

22. března 2023

Nyní

Zítra

Svátek má

Exmoorští koně pomáhají spásáním udržovat lokality v Národním parku Podyjí

22. 2. 2023

page.Name
Před druhou světovou válkou žilo na celém světě jen 45 kusů starobylého plemene exmoorských koní. Podařilo se ho však zachránit a nyní se šíří na vybraná stanoviště po celé Evropě, především jako druh kopytníka, který pomáhá chránit cenné lokality před zarůstáním nálety. Od roku 2018 spásají tito koně i dvě stanoviště v Národním parku Podyjí.

Od doby, kdy exmoorští koně dorazili do Podyjí pomáhají udržovat stepní trávníky u Havraníků a luční porosty na Mašovické střelnici. Obě lokality vyžadují trvalou péči člověka a hospodářských zvířat, jinak by za krátko zarostly náletovými dřevinami. Koně pomáhají udržovat jejich pestrost a v péči o rozsáhlé plochy se skvěle osvědčili.

Pastva krajinu Podyjí utvářela po staletí. Když začala mizet, začalo zarůstání ohrožovat i cenné světlé lesy a vřesoviště, tedy místa, na kterých se vyskytuje řada mimořádně vzácných druhů rostlin a živočichů. „Exmoorští koně nám pomáhají tyto lokality udržovat. Je to jedno z nejstarších plemen koní, které je výborně uzpůsobeno k tomu, aby v přírodě vydrželo po celý rok bez lidské péče,“ řekl Robert Stejskal, entomolog Správy NP Podyjí, jenž má na starosti i management vybraných ekosystémů národního parku.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: NP Podyjí