Čtvrtek

7. prosince 2023

Nyní

Zítra

-2°

Svátek má

Ke snížení počtu přemnožených hrabošů pomůže 40 milionů korun

27. 2. 2023

page.Name
V letošní zatím mírné zimě hraboši prosperují a po třech letech se opět přemnožili. Kritická situace je zejména v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Ministerstvo zemědělství (MZE) se domluvily na principu jejich hubení, který bude efektivní, ale zároveň neohrozí další živočichy.

Zemědělci budou na udělenou výjimku hraboše hubit pouze cíleně pomocí vkládání přípravku do děr. Od MŽP dostanou dotaci, která jim nahradí náklady na práci. Bezpečnost zásahu proti přemnožení hraboše adresnou aplikací rodenticidů (přípravků na ochranu rostlin, kterými se hubí hraboši) se ověřila v letech 2019 až 2021. Ta umožňuje lokálně snížit výskyt hrabošů, a tedy snížit škody na porostech. Zároveň potvrdila, že nedošlo k otravám jiných živočichů.

Náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík se nechal slyšet, že ministerstvo hodlá chránit nejen ptáky, jako jsou poštolky, káňata, sýčci, kalousové, ťuhýci, volavky, čápi, koroptve, bažanti, ale také zajíce, lišky, srnce nebo dokonce i domácí mazlíčky, což jsou kočky a psi. Proto je pro tuto instituci klíčová dohoda s resortem zemědělství, že na výjimku ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) bude povolována zvýšená adresná aplikace do děr.

„Ať už se provádí ručně nebo strojem, jde to cíleně pod povrch. Novým dotačním titulem budeme navíc kompenzovat zemědělcům jejich vícepráce s aplikacemi. Ze Státního fondu životního prostředí ČR proto poskytneme 40 milionů korun na pokrytí zhruba 80 tisíc hektarů zemědělské půdy. Parametry jsme nastavili na základě dat ÚKZÚZ za období hraboší kalamity před třemi lety. Přitom dotace na jeden hektar bude na základě expertních analýz ve výši 500 korun,“ uvedl náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula ubezpečil, že ministerstvo nedopustí, aby se opakovala kalamita s hraboši, jaká zemědělce postihla v letech 2019 a 2020. „Chceme maximálně ochránit ostatní živočichy, proto neumožníme aplikaci přípravku rozhozem na povrch. Cílenou podporou pro zemědělce jim pomůžeme zvýšit náklady na boj s hrabošem, a zároveň nepoškodíme životní prostředí. Situace se nesmí podcenit, je třeba využít všechny dostupné a povolené metody ochrany k omezení výskytu tohoto škůdce,“ vyzývá zemědělce ministr.

Zároveň upozornil, že jen za jaro 2020 vyplatil resort zemědělství na jednorázovou asanaci pozemků se zjištěným přemnožením hrabošů 35 milionů korun. Jde o placení nákladů zemědělcům, kteří rodenticid aplikují. Ministerstvo zemědělství proto rozšířilo možnosti adresné aplikace přípravků na ochranu rostlin proti hraboši https://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2023_hrabos-vyjimka-nory-2023.html ).

Cílem je zabránit škodám na zemědělských plodinách. Minulý týden vydal kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) nařízení o povolení použití přípravků na ochranu rostlin. Toto nařízení platí od 21. února do 21. června letošního roku. V maximální možné míře ochrání ostatní živočichy, protože nejde o povrchové použití, ale o aplikaci do nor pod povrch.

Při kalkulaci sazby vychází pouze z prokázaných a ověřených nákladů, které zemědělci doložili ÚKZÚZ při prokazování nákladů v rámci mimořádných rostlinolékařských opatření, které byly spojeny v minulých letech s aplikacemi přípravků proti hraboši rozhozem. Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, upřesnil, že se žádosti o kompenzaci na práci začnou elektronicky přijímat od 6. března od 10 hodin přes Agendový informační systém (AIS SFŽP ČR). „Administrace podpory bude rychlá a klíčová pro nás bude velmi jednoduchá výjimka od ÚKZÚZ,“ řekl.

Pravidla pro udělení výjimky

Uděluje ji ÚKZÚZ (https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/). Aplikace musí být provedena v souladu s dalšími obecně závaznými právními předpisy, s ohledem na minimalizaci rizik pro necílové organismy a prováděnou pouze osobou disponující odbornou činností podle zákona o rostlinolékařské péči, tedy řádně proškolenou k nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Zemědělci musí aplikace přípravku nahlásit ÚKZÚZ nejpozději tři dny před jejím zahájením. ÚKZÚZ bude provádět kontroly dodržování podmínek nařízení.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Facebook