Sobota

15. června 2024

Nyní

12°

Zítra

13°

Svátek má

Lužní lesy na Soutoku zaplaví voda z Nových Mlýnů

1. 3. 2023

page.Name
Mimořádné zaplavování lužních lesů v oblasti Soutoku zahájily dnes dopoledne Povodí Moravy s Lesy České republiky. Doplní tím vodu v tamějších drobných vodních tocích, mokřadech a tůních.  Povodí Moravy tím zahájí manipulaci s vodou na vodním díle Nové Mlýny a pustí ji do lužních lesů v okolí Dyje pod nádrží.

Cílem je dostat vodu do lesů, které vlivem sucha a změny klimatu strádají. „Využili jsme průtoků na konci zimy k navýšení akumulovaného objemu v soustavě nádrží Nové Mlýny nad hladinu zásobního prostoru tak, abychom ji mohli mimořádně využít pro potřeby lesů v oboře Soutok. Odtok se zvýší přibližně o 100 až 110 metrů krychlových za vteřinu, aby se voda dostala systémem nápustných objektů, stavidel a kanálů do lužních lesů, kde způsobí zaplavení tůní, mokřadů a luk,“ popisuje Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy.

O povodňování požádaly vodohospodáře Lesy ČR, které v této oblasti pečují o lužní lesy. „Záměrné naplnění vodních kanálů, toků a tůní, které průběžně obnovujeme, zlepšujeme v takto cenném území hydrologické podmínky a tím i stav lesa. Zásadně k tomu přispěje i připravovaná výstavba klapkového jezu na Dyji. Podaří se tak efektivní simulace dřívějších přírodních povodňových průtoků,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík. Oba podniky spolupracují v této činnosti od roku 2017.

Vodohospodáři zvýší odtok z Nových Mlýnů v 10 hodin dopoledne, a to z aktuálních 19 až na 110 metrů krychlových za vteřinu a budou ho udržovat přibližně dva dny, dokud hladina v nádrži neklesne na kótu 169,90 metru nad mořem, tedy přibližně o 50 centimetrů, což představuje přibližně 12 milionů metrů krychlových vody.

„Vodní nádrže Nové Mlýny jsou posledním článkem Dyjsko-svratecké vodohospodářské soustavy, která nám umožňuje i v poměrně suchém období velmi efektivně nakládat s vodou. V předchozích letech jsme povodňovali v polovině března, kdy už průtoky začaly klesat i ke dvaceti procentům dlouhodobých březnových hodnot. Letos chceme využít hydrologické situace na konci zimy a zmírnit tak negativní vliv sucha na lužní lesy, “ vysvětluje Gargulák.

Zvýšené průtoky v Dyji také zvýší hladinu ve slepých a napojených ramenech podél Dyje v úseku od Nových Mlýnů po soutok s řekou Moravou. I v těchto lokalitách se zlepší environmentální podmínky. Povodňovalo se už loni, také v letech 2020, 2019 a 2017. Po dobu manipulace s vodou nebude bezpečné se pohybovat v korytě vodního toku Dyje, protože průtok v řece mírně překročí první stupeň povodňové aktivity. O ukončení manipulací bude Povodí Moravy informovat na svém webu. O tomto opatření dostaly zprávu obce s rozšířenou působností, úřad Jihomoravského kraje, Moravský rybářský svaz a další dotčené organizace.

Celkové bilanční využití vody ze soustavy vodních nádrží Nové Mlýny pro environmentální účely je až 80 procent. V současnosti Povodí Moravy požaduje obnovení zásobního prostoru na původně kolaudovanou úroveň 170,35 metru nad mořem, což bývá nesprávně popsáno jako navýšení hladiny. Ve skutečnosti se obnoví přirozený pohyb hladiny v rozmezí 169,85 170,35 metru na mořem v závislosti na hnízdění ptactva, tedy k pohybu hladiny oběma směry.

„Právě takto akumulovaný objem vody z jarního tání či zvýšených průtoků by se dal dále využívat k posilování vodního režimu pod Novými Mlýny či k zavlažování suchem postiženým zemědělským plochám na jižní Moravě. Již v současné době jsme svědky nedostatku vody v krajině, proto je nezbytné s každým litrem vody účelně hospodařit,“ dodal Gargulák.

(hyš-ej)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Lesy ČR