Pondělí

20. května 2024

Nyní

19°

Zítra

18°

Svátek má

Připravuje se návrh na úpravu lesoparku na Moravském Předměstí

28. 2. 2023

page.Name
Hradecký lesopark na Moravském Předměstí by se v budoucnu mohl dočkat výrazné přeměny. Město si nechává vypracovat návrh pěstebních opatření v této lokalitě, která by měla zajistit nejen péči o současné dřeviny a zeleň, ale také zohlednit přípravu nových prvků v tomto prostoru.

Pokud se městu podaří vykoupit všechny potřebné pozemky v tomto území, mohly by zde v rámci revitalizace vzniknout nové cesty, dětská hřiště, sportovní zázemí, přírodní vyhlídka i amfiteátr. Přípravě projektu předchází studie, kterou má město zpracovanou od roku 2008. Bohužel se mu tenkrát nepodařilo vykoupit všechny potřebné pozemky, tak to nyní zkusí znovu.

„Oblast lesoparku je z pohledu biodiverzity velmi cennou lokalitou v našem městě. Je třeba ji chránit a udržovat, což se v posledních letech nedělo. Většina dřevin a porostů v tomto území je v zanedbaném stavu, jsou zde také nepříjemná temná zákoutí, která nepůsobí příliš přívětivě,“ popisuje náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Adam Záruba.

S ohledem na to si město nechává zpracovat návrh pěstebních opatření, která by měla kvalitu porostů v krajině zlepšit a dále chránit a udržovat. Zpracování takového návrhu na svém zasedání v minulém týdnu schválili radní města. Tvořit jej bude sdružení Sendler – Radilová / Ateliér krajinářské architektury za téměř 400 tisíc korun včetně DPH. Dokument by město mělo mít k dispozici zhruba za rok.

„Návrh nám kromě série opatření poskytne i bližší informace o ceně revitalizace území. Bohužel zhruba polovina pozemků v této lokalitě není v majetku města, proto bude zpracováno několik variant. Tou první je finanční odhad za pěstební opatření v celé lokalitě, tou druhou jsou pěstební opatření pouze na pozemcích v majetku města,“ vysvětluje náměstek Záruba. Cílem města ale není jen provedení série pěstebních opatření, ale revitalizace celého území, které by se mělo přeměnit na rekreační zónu.

„Chceme zachovat ráz krajiny a vyzdvihnout povahu území tím, že podpoříme vznik nové rekreační lokality pro obyvatele Moravského Předměstí. Navazujeme na zpracovanou studii, která počítá s rozdělením území do několika zón. Nacházet by se zde mohly nové upravené cesty, herní prvky, zázemí a hřiště pro venkovní sporty, přírodní vyhlídka s altánem i přírodní amfiteátr. Rozhodně ale garantujeme občanům, že na území lesoparku nehrozí žádná zástavba. I v novém územním plánu je tato lokalita vyhrazena pro zeleň,“ uvedl náměstek.

V nejbližších měsících město osloví vlastníky dotčených pozemků a zahájí s nimi jednání. Cílem je, aby se pěstební opatření podařilo uskutečnit na co nejširším území lesoparku. „Vlastníci budou seznámeni s připravovaným projektem a budou moci samozřejmě uplatňovat své připomínky a podněty k rozpracovanému dílu. Do tohoto procesu bychom také rádi zapojili i komisi místní samosprávy,“ dodal Záruba.

(hyš-kr)
redakce@prirodatv.cz
Foto: MMHK