Sobota

15. června 2024

Nyní

14°

Zítra

14°

Svátek má

Připravuje se obnova a zakládání větrolamů, ochrání zemědělskou půdu

17. 2. 2023

page.Name
Přírodní štíty tvořené mnoha dřevinami a keři zabrání erozi půdy a zadrží vodu v krajině. K tomu přispěje speciální fond částkou ve výši 150 milionů korun, který bude nápomocen k založení a obnově větrolamů v celé zemi. V letošním roce na jaře je zřídí Lesy České republiky (ČR).

Zejména v zemědělsky obhospodařovaných oblastech ohrožených větrnou erozí větrolamy brání přemístění a vysušování půdy, ochlazují i ​​zvlhčují vzduch, zlepšují klima a biodiverzitu. „Hektar zdravého větrolamu ochrání 150 až 200 hektarů zemědělské půdy v hodnotě stovek milionů korun. Dnes o ně pečujeme na 780 hektarech v Jihomoravském kraji a vytipovali jsme další lokalitu, například v Polabí. Vzhledem ke klimatické změně to považuji za jedno z podstatných rezortních témat,“ uvedl Dalibor Šafařík, generální ředitel Lesů ČR.

Nejhustší síť větrolamů se dnes v České republice nachází v Dolnomoravském a Dyjsko-svrateckém úvalu v okresech Břeclav, Znojmo a Hodonín. O většině z nich pečují právě Lesy Č
R. Větrolamy tvoří osm až čtyřicet metrů široké pásy různých druhů stromů, zejména javorů, dubů, jasanů, topolů, jilmů, lip, ořešáků a dalších včetně ovocných dřevin i keřů. Rozčleňují krajinu a slouží i jako hnízdiště ptáků a migrační útočiště zvláště chráněných druhů zvířat.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Lesy ČR, Facebook