Čtvrtek

7. prosince 2023

Nyní

Zítra

-3°

Svátek má

Startuje sezóna přírodě blízkého hospodaření na rybničních soustavách

24. 2. 2023

page.Name
V souvislosti s realizací projektu Přírodě blízké rybářské hospodaření jako nástroj pro ochranu cenných rybničních ekosystémů byla letos zahájena už druhá sezóna přírodě blízkého hospodaření na rybničních soustavách Toto Karo a U Sedmi rybníků v Karlovarském kraji.

Doprovázená je detailním monitoringem biocenóz a fyzikálně chemických parametrů vody. Jejím cílem je testovat vhodné způsoby rybářského hospodaření na chráněných, případně obtížně obhospodařovatelných rybničních lokalitách.

Pro tento projekt propůjčila Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky své vybrané rybníky konsorciu řešitelů ENKI, Fakultě rybářství a ochrany vod, Střední škole rybářské a vodohospodářské v Třeboni a Bundesamt für Wasserwirtschaft.

Do lokality jsou v rámci projektu také naplánovány exkurze s veřejností za zajímavostmi vodního života, obojživelníků a ryb v průběhu příští letní sezony. Více na: www.ochranarybniku.cz 

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Jana Rolková, Marek Baxa