Sobota

15. června 2024

Nyní

14°

Zítra

14°

Svátek má

Stovky vodohospodářských projektů připravují krajinu na změnu klimatu

3. 2. 2023

page.Name
Lesy České republiky včera na Den mokřadů představily svůj zásadní vodohospodářský program Vracíme vodu lesu. Podnik od roku 2019 dokončil 500 staveb za 850 milionů korun a další projekčně připravuje. V krajině tak zadržují vodu stovky tůní i mokřadů, obnovených lesních nádrží nebo přírodně meandrujících potoků.

Lesy ČR jako správci 38 tisíc kilometrů drobných vodních toků v zemi provádějí přírodě blízká opatření, která zadrží vodu v krajině a mírní sucho. Každoročně obnovíme nebo vybudujeme 250 tůní a mokřadů. Jde většinou o technicky jednoduché , levné a účinné terénní úpravy, které prospějí krajině i vodomilným rostlinám a živočichům,“ řekl generální ředitel podniku Dalibor Šafařík.

Podnik záměrně obnovuje přirozený vodní režim lužních lesů, mokřadů, pramenišť, rašelinišť a upravuje využití lesnických melioračních sítí. „Naše vodohospodářská opatření patří k evropským adaptačním změnám v lesnickém hospodaření, kterými reagujeme na změnu klimatu,“ uvedl ředitel.

Letos Lesy ČR vyčlenily v rozpočtu 250 milionů korun, které využijí při realizaci 180 projektů a projekční přípravě 110 dalších. Patří mezi ně i zcela výjimečný projekt zaměřený na obnovu vodního režimu v lužních lesích na jihomoravském Soutoku.

Příklady dokončených tůní a mokřadů

Obnovená Borkovick á blat a na Táborsku
Mokřad u revitalizovaného vodního toku v Dlouhém Újezdě na Tachovsku
Tůně u revitalizovaného přítoku Třeslice v 
chráněné krajinné oblasti Broumovsko
Tůně u revitalizovaného toku Raduňka na Opavsku
Mokřady u revitalizovaného Zádolského potoka na Svitavsku.

(hyš-ej)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Lesy ČR