Úterý

21. května 2024

Nyní

20°

Zítra

18°

Svátek má

U Provodína získala písečnou plochu nejvzácnější žába, ropucha krátkonohá

20. 2. 2023

page.Name
Znáte ropuchu krátkonohou? Ne? Možná je to proto, že je naší nejvzácnější žábou. Ochránci přírody pro ni společně s dobrovolníky z Geocachingu obnažili zarůstající písečnou plochu nedaleko od Provodína na Českolipsku. Právě na takových místech se jí totiž daří. Už teď napjatě vyhlížejí jaro a to, zda se v okolních tůních opět objeví vajíčka a pulci ropuch krátkonohých.

Ropucha krátkonohá je krásná, zelenavě skvrnitá žába, pro níž je typický světlý pruh táhnoucí se podél páteře. Podle něj se jednoznačně odliší od jinak podobné a mnohem hojnější ropuchy zelené. Je naší nejvzácnější žábou, která v posledních desetiletích vymizela z mnoha lokalit a nyní žije v několika izolovaných populacích na západě, severu a jihu Čech.

Preferuje pionýrské biotopy s holou vegetací nebo jen spoře zarostlou půdou. Kromě polí se zeleninou a některými dalšími plodinami jí proto nejvíce vyhovují různé například hnědouhelné těžebny, nebo třeba pískovny, výsypky či vojenské výcvikové prostory. Technické rekultivace těchto prostor či absence armádních aktivit jsou pro ani naopak velkým problémem a jsou příčinou jejího vymizení z mnoha lokalit.

V rámci záchranného programu by se měly podrobně zmapovat historickou lokalitu jejího výskytu, aby bylo zřejmé, kde se ještě populace ropuchy vyskytují, jak jsou početné a vitální. Pokud jde o management, je třeba chránit vybrané části před rekultivacemi, případně odstranit nežádoucí rekultivační výsadby a upravit další zásahy na území těžeben. V opuštěných vojenských výcvikových prostorech je třeba podporovat alternativní aktivitu, která umožní její dlouhodobé přežití.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: zachranneprogramy.cz, J. Procházka