Sobota

15. června 2024

Nyní

14°

Zítra

14°

Svátek má

V národní přírodní památce Na požárech se daří mnoha vzácným rostlinám

24. 2. 2023

page.Name
Procházela tudy železná opona a najdete tu cenné mokřadní a rašelinné louky. Ty se prolínají s rákosinami, vřesovišti a mokřadními vrbinami. Jde o jedno z nejrozsáhlejších chráněných území Českého lesa.

V národní přírodní památce Na požárech se daří mnoha vzácným rostlinám, vyskytuje se tu například vrba borůvkovitá, která je pozůstatkem po době ledové a lze ji najít pouze na dalších třech místech v České republice.

A jak se ochránci tamní přírody věnuj í zdejším loukám? „Pravidelně je kosíme, vyřezáváme náletové dřeviny, likvidujeme invazní rostliny a probíhá tu pastva,“ nastínila Zuzana Blažková, která p amátku představuje i proto, že kvůli ochraně tamní přírody není přístupná veřejnosti a děkuje, že je to respektováno .

(hyš-zb)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Zuzana Blažková, David Liška