Úterý

16. července 2024

Nyní

26°

Zítra

22°

Svátek má

Vědci a vědkyně se mohou začít hlásit do soutěží o Ceny ministra zemědělství

25. 2. 2023

page.Name
Ministerstvo zemědělství (MZe) začne v pondělí přijímat přihlášky do soutěží o Ceny ministra zemědělství pro nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje i Ceny ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce.

Soutěžit mohou s výzkumy týkajícími se zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodního hospodářství. Výsledky vyhlásí ministr zemědělství během konání agrosalonu Země živitelka. Ceny ministra zemědělství se každoročně udělují za nejlepší výsledky ve výzkumu financovanému ze zdrojů MZe. Snahou je podpořit výsledky, které mají významný přínos pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství.

„Bez vědy a výzkumu by nebyl možný pokrok. Aby výzkum tak zvaně přinášel plody, musí vycházet z požadavků praxe a jeho výsledky musí být aplikovatelné v běžném životě. Proto ministerstvo zemědělství podporuje resortní výzkum, vývoj a inovace a na tyto činnosti poskytuje také finanční prostředky. Soutěže o ceny ministra mají vědce motivovat zejména k tvorbě kvalitních výstupů v daných tematických oblastech,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Přihlášené výsledky mohou mít různá zaměření, například na dlouhodobé ukládání uhlíku v zemědělské půdě, prevenci hmyzích kalamit, ochranu půdy před erozí, zavádění precizního zemědělství do praxe a mnohé další. Soutěž, kterou MZe vyhlašuje ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd, začne 27. února, přihlášky se přijímají do 20. března. Vítězové budou vyhlášeni v srpnu na výstavě Země živitelka, kde jim ocenění předá ministr zemědělství. Odměna za první místo je 100 tisíc korun, projekty na druhém a třetím místě získají 80 a 60 tisíc korun.

Zúčastnit se mohou vědkyně a vědci se svými výsledky výzkumu a experimentálního vývoje. Předložené výsledky budou hodnoceny zejména s ohledem na původní výsledek, uplatnitelnost a aktuálně řešeného tématu. Soutěžící mladá vědkyně a vědci musí být mladší 35 let. S ohledem na sladění rodinného a pracovního života se vědky/vědcům prodlužuje 35 let o dobu strávenou na mateřské/rodičovské dovolené. Návrhy je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím datových schránek navrhovatele do datové schránky ministerstva zemědělství zde .

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: MZe