Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

16°

Svátek má

Bez vhodné péče by louky cenné svojí druhovou bohatostí nevzkvétaly

24. 9. 2023

page.Name
Hrachoviště je Evropsky významná lokalita, která leží v Chráněné krajinné oblasti Brdy. Kdysi tu stávala jedna z pěti obcí, které byly v 50. letech nuceně vystěhovány a srovnány se zemí. Dnes toto místo připomíná pouze jediná stodola a nápadné bezlesí obklopené brdskými lesy.

Zdejší louky jsou cenné svojí druhovou bohatostí. Na jaře je zde k vidění rozkvetlý prstnatec májový, upolín nejvyšší či kosatec sibiřský, v pozdním létě louky zdobí srpice barvířská a čertkus luční. Bez péče, jakou jsou pozdní seč jednou ročně a extenzivní pastva, by tyto louky tak nevzkvétaly.

V případě dlouhodobého neobhospodařování by louky ztratily svou druhovou bohatost. Pravděpodobně by zde rostlo jen pár konkurenčních nejsilnějších druhů trav a poté by louky zarostly keři a stromy. A to by byla škoda!

Péče o cenné louky v lokalitě Hrachoviště je částečně hrazena z dotačního titulu Péče o přírodu a krajinu az části z prostředků Ministerstva zemědělství ČR. Každoroční seč a pastvu skotu zajišťující již několikátým rokem místní zemědělci.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: CHKO Brdy