Pondělí

15. července 2024

Nyní

26°

Zítra

24°

Svátek má

Dobrovolníci pomáhali přírodě, v rezervaci vytrhávali invazní celíky

6. 9. 2023

page.Name
Velký kus přírody vrátili dobrovolníci z Kooperativa pojišťovny domácím druhům vzácných květin. V rezervaci velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice vytrhávali nepůvodní druhy invazních celíků pocházejících ze severoamerického kontinentu.

„Celík kanadský a celík obrovský představují pro českou přírodu vážnou hrozbu. Vytvářejí husté porosty, které dusí původní druhy rostlin a vytlačují z krajiny vzácné druhy květin. Díky dobrovolníkům se podařilo od celíků vyčistit rozsáhlé plochy rezervace, kam se znovu mohou vrátit původní druhy květin,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina. Pastva velkých kopytníků obnovuje v lokalitě biologické rozmanitosti. Díky spásání agresivních druhů trav uvolňuje místo pro kvetoucí byliny a na ně vázané motýly.

Zároveň vytváří další pestrá místa v krajině okusem dřevin, vyšlapáváním stezek, tvorbou prachových koupališť nebo přírodních minerálních lizů. Odstraňování invazních druhů rostlin, které do krajiny zavlekl člověk, je tak hlavní činností, kterou je třeba pastvu velkých kopytníků doplňovat. „Dobrovolníkům chci za práci moc poděkovat,“ dodal Dostál. Kooperativa pojišťovna dobrovolnické akce uskutečnila v rámci svého Charity day, tedy dne věnovaného charitativním aktivitám.

Celík kanadský pochází ze Severní Ameriky. Do Evropy se dostal roku 1645 jako okrasná rostlina do zahrad a parků. Člověkem byl zavlečen také do Asie, Austrálie i na Nový Zéland. Celík obrovský byl do Evropy poprvé dovezen roku 1758 jako okrasná rostlina do Londýna. Celíky se často nacházejí v blízkosti lidských sídel a využívají prostředí proměněné lidské činnosti.

První záznam o výskytu celíka kanadského ve volné přírodě na území současné České republiky pochází z roku 1838, u celého obrovského pak z roku 1851. Kromě celíků likvidují ochránce přírody v rezervaci také další invazní druhy, především lupinu, akát nebo javor jasanolistý.

(hyš-dd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Česká krajina