Středa

17. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Krajinářští architekti se zaměří na globální výzvy současného světa

5. 9. 2023

page.Name
Mezinárodní konference Evropské rady škol krajinářské architektury ECLAS 2023: Labyrinth of the World – Landscape Crossroads, která se uskuteční od 10. do13. září v Brně, přinese diskuzi o současných globálních změnách a jejich dopadu na krajinářskou architekturu a tvorbu prostředí.

Jako hlavní témata budou krajinářští architekti a architektky řešit nejen vliv klimatické změny na život ve městě a krajině, ale i hospodaření s vodou, podporu biodiverzity nebo posilování komunit a zapojení veřejnosti do plánování i realizace krajinářských úprav. Letošní ročník konference se ponese v duchu díla Jana Amose Komenského. Název konference parafrázuje jeho Labyrint světa a ráj srdce, které Komenský dokončil před 400 lety. 

„Chaotický svět, který v něm zobrazil, skutečně existuje. Změny na Zemi jsou stále rychlejší a intenzivnější. Některé nás zasahují globálně, jiné se lokálně liší. V tomto období v nás stále více rezonují slova nerovnováha a nejistota. Netušíme, jak se celosvětové dění vyvine. Víme ale, že krajinná architektura, ve spolupráci se souvisejícími obory, je schopná nabídnout jedinečné myšlenky, klíčová řešení, účinné inovace. Je nepostradatelná pro kvalitní život ve společném prostoru,“ řekla Alena Salašová z Ústavu plánování krajiny ZF MENDELU.

Konference ECLAS je druhým nejvýznamnějším světovým fórem krajinářských architektů, v České republice se koná poprvé. „Významné je i samotné téma letošní konference, které je zaměřeno na diskuzi o hlavních profesních dilematech o směřování dalšího vzdělávání a výzkumu v oblasti krajinářské architektury a tvorby životního prostředí. Jsme stále častěji konfrontováni s globálními změnami a hrozbami: klimatickou změnou s důsledky typu extrémní sucho, požáry, povodně, tornáda, pandemiemi, migrací, ztrátou svobody a podobně,“ nastínila Salašová.

Hlavními řečníky budou Kristina Hill, Philipp RW Urech a Tomáš Jiránek. „Všichni tři keynote speakři patří k významným expertům v oblasti krajinářské architektury. Jejich tvorba odraz soudobé trendy v krajinářské architektuře a formování sídel a krajiny,“ prozradila Salašová. Konference je otevřena studentům, výzkumným a akademickým pracovníkům univerzit, ale i širší odborné komunitě, reprezentantům státních institucí, profesních svazů a organizací.

(hyš-as)
redakce@prirodatv.cz
Foto: MENDELU