Úterý

23. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Počty zubrů poprvé v novodobých dějinách přesáhly hranici deseti tisíc

7. 9. 2023

page.Name
Desítky let mezinárodního ochranářského úsilí se podařilo naplnit a počty zubrů evropských, největších savců starého kontinentu, přesáhly poprvé v novodobé historii klíčovou hranici deseti tisíc zvířat.

Mezinárodní plemenná kniha zubra evropského, vydávaná v polské Bělověži, ve svém aktuálním vydání publikovaném v těchto dnech uvádí pro celosvětovou populaci zubra evropského počet 10 536 jedinců. Jde o nejnovější čísla zachycující velikost populace ke konci minulého roku. „Když po první světové válce člověk vyhubil zubry evropské ve volné přírodě, zdálo se, že je osud tohoto impozantního druhu zpečetěn. Díky dlouhodobému mezinárodnímu úsilí se však podařilo zubry zachránit a vrátit do volné přírody v mnoha zemích Evropy,“ řekl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.

Ta spolu s Biologickým centrem Akademie věd ČR koordinuje chov zubra evropského v České republice, jeho každoroční sčítání pro mezinárodní plemennou knihu a založila rezervaci velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Po několika letech se stala největším a nejznámějším tuzemským chovem zubra evropského. Počet deseti tisíc zvířat byl dlouhodobě uváděn jako symbolická hranice, po jehož dosažení bude druh považován za zachráněný. „Milovické stádo zubrů je navíc významné, že je podobně jako některé české zoologické zahrady díky četným výměnám zvířat se zahraničními stády součástí celoevropské populace a aktivně přispívá k zachování geneticky různorodých druhů,“ upozornil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd.

Ani dosažení dlouho očekávané hranice však zubrům nezajišťuje zcela bezpečnou budoucnost. „Podobné uspokojení zavládlo v 90. letech minulého století poté, co stavy zubrů dlouhodobě rostly. Omezení jejich chovů v řadě zoologických zahrad a rozpadu bývalého Sovětského svazu spojené s vybíjením stád zubrů ve východní Evropě však vedl k propadu počtu zubů a nutnosti vytvoření dalšího záchranného programu. Na jeho základě začala vznikat i tak zvaná polodivoká stáda, mezi která patří i to milovické, a nový populace zubrů ve volné přírodě,“ uvedl Jirků.

Nyní vstupujeme do záchranného programu zubra evropského do nové etapy. Hlavním cílem již není jen zvyšování počtu kusů a zakládání nových stád, ale zejména snaha vytvářet populaci čítající alespoň 150 dospělých jedinců. Právě tento počet na základě populačních a biologických parametrů stanoven jako stav dlouhodobé šance populace prosperovat v horizontu. „Zatím je takových populací jen osm, z toho pouze čtyři v Evropské unii, kde existuje relativně dobrá garance jejich dlouhodobé existence. Tři z těchto dlouhodobě perspektivních populací jsou v Polsku a jedna v Litvě. Mimo EU jde o tři populace v Bělorusku a jednu v Rusku,“ dodal Jirků.

Česká republika má zatím vůči ochraně zubra evropského dluhu. V 90. minulém století byla za podivných okolností vybita většina chovů zubů mimo zoologické zahrady, v zemi se zatím nepodařilo na žádné z vhodných míst vypustit zubry do volné přírody a nejznámější chov zubů v milovické rezervaci velkých kopytníků je neustále ohrožován dlouhodobými likvidačními tlaky. V České republice žilo podle výsledků sčítání loni celkem 149 zubrů v 10 chovech. Letos vznikne nový chov v Lipně na Šumavě.

(hyš-dd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Česká krajina