Pátek

24. května 2024

Nyní

12°

Zítra

12°

Svátek má

Podíl přirozené obnovy českých lesů je podle Hnutí DUHA stále rekordně nízký

11. 9. 2023

page.Name
České lesy jsou pouze zhruba z jedné dvacetiny tvořené přirozeně vzniklými porosty. Česká republika je navíc stále v čele žebříčku evropských zemí s největším podílem umělého zalesňování. A to i přesto, že podle čerstvých dat v zemi roste i míra přirozené obnovy lesů nezaložené na umělém zalesňování lidmi, ale na spontánním výsevu semen.

Podle mezinárodního výzkumu State of the European Forests 2020 dosahuje Česká republika mezi sledovanými zeměmi zcela nejvyššího podílu uměle vysazených lesů, což představuje 95 procent. Uměle vysazené lesy přitom v Evropě tvoří průměrně jen 29 procent. Naopak celých 143 milionů hektarů, tedy 66 procent všech evropských lesů vzniklo přirozenou obnovou nebo zarůstáním.

I aktuální data z České republiky ukazují, že loni byla pětina celkového zalesnění přirozená, stále jsme s 80 procenty umělého zalesňování lesů nepřehlédnutelnými rekordmany. Podíl lesů vzniklých znovu zalesňováním a výsadbami přesahujících 60 procent lze najít jen v osmi evropských zemích - České republice, Polsku, Belgii, Dánsku, Islandu, Irsku, Nizozemí a Velké Británii.

Špatný zdravotní stav českých lesů dlouhodobě podlamují nejen emise znečišťujících látek a nevhodná druhová skladba, ale také dopady umělého vysazování lesů, které u nás vede ke stejnověkým a druhově fádním porostům. Ty poté bývají oslabené a často se rozpadají. Uměle vysázené lesy rovněž nedokážou efektivně čelit klimatické změně. Právě proto Hnutí DUHA v září letošního roku předloží Ministerstvu zemědělství ČR Plán pro zdravé lesy, který představí změny nezbytné k tomu, abychom českou lesní krajinu připravili na další oteplování a udrželi ji ekologicky i hospodářsky vyváženou.

Podle Jana Skalíka, koordinátora kampaně Zachraňme lesy, musíme zabránit tomu, aby se tím nynější příležitost promrhala tím, že se na rozpálené holiny vysazují další málo odolné lesy či dokonce smrkové monokultury, které zajdou suchem. „Potřebujeme plán pro zdravé lesy. Ministr zemědělství Marek Výborný by měl urychleně do mezirezortního řízení předložit novelu mysliveckého a lesního zákona, a začít tak skutečně pomáhat českým lesům,” řekl.

(hyš-am)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto